Klank Bekrachtiging

Een korte Klank Bekrachtiging die ervaren kan worden als een Mens Decreet.
Een decreet  is een opdracht die gegeven word, in deze gegeven vanuit Mens Kracht.Opdracht voor het herstel van de Mens met zijn eigen Oorsprong.Opdracht voor het herstel van de Mens en zijn relatie met Terra Gaia.Opdracht voor het herstel van de onderlingen verbindingen tussen Mens en AL het Leven.Moge een ieder die deze opname luistert het decreet mee bekrachtigen vanuit Zijn of haar eigen wonderschone en Krachtige Zijn opdat er herstel zal Zijn in alle levenslagen en levensvelden waar Leven in Aanwezig is.