Bewustzijn

  Leven vanuit je Zelf

  september 4, 2021

  Het blijkt een hele kunst te Zijn om vanuit je Zelf en de eigen levensstroom te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word je bezig te houden met bezigheden waar het in essentie niet over gaat.

  Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, overtuigingen, dogma’s en leer systemen om werkelijk te gaan Leven vanuit je Zelf is een behoorlijke klus.
  Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je Zelf dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word.
  Niet langer de opgelegde stromen buiten jezelf volgend.

  Wanneer je je eigen stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van iets … of iemand…

  Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet enkel buiten jezelf bestaat maar als een grenzeloos te betreden universum(s) in jezelf bestaat en jij daar deel van bent.

  Telkens wanneer je de diepe gevoelslagen en werelden in jezelf betreed door aanwezig te Zijn in je fysieke lichaam verbonden met het HART, betreed je bewustzijnswerelden die herontdekt moge worden.

  Het is zelfs een noodzaak dat deze werelden herontdekt worden omdat de controle systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid en Kracht gaan leven.

  Wanneer je diep gevoeld gaat leven vanuit de wezenlijke wetenschap dat de kosmos werelden in werelden omvat, zul je onpeilbare dieptes in jezelf gaan beleven vanuit waar je autonoom vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht aanwezig zult Zijn in deze wereld.

  Het ware gevoel zal de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf.
  En de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit jou Zelf.
  Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet een kopie na aap beweging van al hetgeen wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.

  Om weer vanuit puur authentiek Zelf bewustzijn te Leven zullen er diepgaande opschoon processen met en in je Zelf moge plaatsvinden, waarin je bereid bent om je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen van al hetgeen dat jij NIET bent.

  Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachten beelden en de op gedachte gebaseerde (geloofs) overtuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

  Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie (ook bewustzijnsinformatie) NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

  Willen WIJ de Aarde bevruchten met zaden van origineel en Oorspronkelijk leven?

  Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door de onpeilbare dieptes in je Zelf.

  De Mens zal herinneren
  De Oorsprong van de aarde
  De Oorsprong van de Mens.

  Omdat JIJ verkiest te Leven als je Zelf.

  ❤
 • Bewustzijn

  Zon

  In een wereld waar ik niet Thuis benKoester en verwarm jij mij Genegenheid zonder belangVurig en Krachtig, Teder en Zacht Vele momenten in jou tegenwoordigheidWerd ik mij bewuster van mijn Ware Zijn In rust…

  september 3, 2021
 • Bewustzijn

  Organische werkelijkheden

  Wat een Mens niet ziet .. is er niet ..Dit is een diep geprogrammeerde overtuiging van veel Mensen binnen deze wereld. Vanuit deze geprogrammeerde overtuiging is het voor veel mensen ondenkbaar dat WIJ van…

  augustus 30, 2021
 • Bewustzijn

  Waarheid

  Ben ik bereidBen jij bereidZijn wij bereid In waarheid te Leven Diep en rauwTransparant en eerlijk WaarheidWat waarheid dan ook moge Zijn Voor jouVoor mijVoor Ons We hoeven er geen strijd of oorlog om…

  augustus 18, 2021
 • Bewustzijn

  JIJ bent de verschuiving

  Het is een bittere noodzaak in te zien dat JIJ als Mens de verschuiving bent.Dit inzicht is noodzakelijk omdat wij als Mens nog steeds veelal in een afwachtende houding verblijven tot er iets buiten…

  augustus 11, 2021
 • Bewustzijn

  Leef in afstemming met je Zelf

  De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf. Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te…

  juli 3, 2021
 • Bewustzijn

  De Stilte

  StilteAlles NietsLeegteRuimte Vanuit waar alles ontstaat Stilte GeneestHersteldVerenigd ZuivertNeutraliseertBekrachtigd De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort De Stilte is als een bad van BewustzijnDompel je er in onderKom tot…

  juli 2, 2021
 • Bewustzijn

  Leven vanuit de God Kracht

  De kosmische wet van gelijkwaardigheid is versluiert geraakt en het is hoog tij(d) dat mensen deze natuurwet weer herinneren, voelen en tot leven wekken in zichzelf. We leven als mens in een hiërarchische gestructureerde…

  juni 7, 2021
 • Bewustzijn

  Het medicijn van aanwezig Zijn

  Aanwezigheid is een medicijn van ongekende Kracht.Geen enkel farmaceutisch medicijn kan de Kracht evenaren die Aanwezigheid in zich draagt. Aanwezig ervaar je dat je levende trilling en energie bent, een deel van de levens…

  juni 2, 2021