Bewustzijn

  Leef in afstemming met je Zelf

  juli 3, 2021

  De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

  Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

  De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

  Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
  Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

  Je zult een ander laten Zijn.
  Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

  Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

  Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
  Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

  We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
  De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

  Je hoeft niets of niemand te volgen
  Volg je eigen stroom
  Volg je Zelf

  Verbind je met een ander
  Vanuit de verbinding met je Zelf

  Spreek je eigen taal
  Klink je eigen klank
  Leef je eigen wijsheid
  Dans je eigen dans

  Vertrouw ten diepste op je Zelf.

  Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
  Voelt
  Denkt
  Spreekt
  Handelt
  Vanuit zich Zelf

  Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
  Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

  Ben JIJ
  Ben origineel
  Ben Je Zelf

  Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
  Kleur, Klank en Trilling.

  Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

  Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
  Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
  Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

  Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
  Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
  Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
  Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

  Autonoom
  Krachtig
  Scheppend
  Je Zelf Zijn

  Leef in afstemming met je Zelf

  ❤
 • Bewustzijn

  De Stilte

  StilteAlles NietsLeegteRuimte Vanuit waar alles ontstaat Stilte GeneestHersteldVerenigd ZuivertNeutraliseertBekrachtigd De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort De Stilte is als een bad van BewustzijnDompel je er in onderKom tot…

  juli 2, 2021
 • Bewustzijn

  Leven vanuit de God Kracht

  De kosmische wet van gelijkwaardigheid is versluiert geraakt en het is hoog tij(d) dat mensen deze natuurwet weer herinneren, voelen en tot leven wekken in zichzelf. We leven als mens in een hiërarchische gestructureerde…

  juni 7, 2021
 • Bewustzijn

  Het medicijn van aanwezig Zijn

  Aanwezigheid is een medicijn van ongekende Kracht.Geen enkel farmaceutisch medicijn kan de Kracht evenaren die Aanwezigheid in zich draagt. Aanwezig ervaar je dat je levende trilling en energie bent, een deel van de levens…

  juni 2, 2021
 • Bewustzijn

  De Kracht in emotie

  Ik heb in mijn leven lang het een of het ander ervaren.Of ik kon de emotie niet voelen en blokkeerde deze door mijzelf te verdoven en af te leiden of ik ging totaal op…

  mei 27, 2021
 • Bewustzijn

  Breng de natuurlijke verbinding tot Leven

  Laten we SAMEN de natuur van ons ware Zijn LevenWIJ als Mensen uit Natuurlijke werelden WIJ Zijn hier om bij iedere voetstap en iedere ademteug de herinnering van Natuurlijk Mens Zijn voor te levenToon…

  mei 23, 2021
 • Bewustzijn

  Spreek en handel namens en vanuit je Zelf

  Welke Zelf?Je Ware Zelf! Het is hoog tijd dat de Mens volledig vanuit zijn eigen innerlijke ruimte gaat spreken, handelen en Zijn.De Mens draagt in zich een unieke blauwdruk en het is het bestaansrecht…

  mei 22, 2021
 • Bewustzijn

  Het gaat PRIMA met mij

  Het gaat PRIMA met mij! Waarom ik dit wil laten weten, betreft het volgende. Weken zijn verstreken, weken waar ik vele malen en telkens opnieuw berichten gelezen en waargenomen heb over het gevaar van…

  mei 20, 2021
 • Bewustzijn

  De Kracht van WIJ

  Het overkomt jouHet overkomt mijTegenwerkende krachten die reizen door de velden van WIJ Ik weetIk voel Ik bedoel   Dat dé Kracht in Ons Aanwezig Is om alle besmettingen te zuiverenEen Kracht zo groots…

  mei 15, 2021