Welkom

Welkom op mijn website.
Mijn naam is Yinthe, ik ben in deze wereld aanwezig vanuit rust en in verbondenheid.
Ik Leef vanuit eenvoud, eigenheid en neutraliteit.
En voel mij  Innig verbonden met de Natuur, Dieren en Mensen.
Mijn beweging van binnenuit is om te spreken over neutraal bewustzijn.
Neutraal bewustzijn is de basis van het Oorspronkelijk Bewustzijn van de Mens.

Oorspronkelijk is de Mens een neutraal wezen.
Een Mens kent van nature geen gedachten van goed of fout, voor of tegen.
Reactief gedrag en overal iets van of over vinden behoort niet tot de Kern van de Mens.

Gebruik je voorstellingsvermogen eens en stel je eens voor hoeveel kleine en grote conflicten er zouden eindigen als er geen snelle op gedachte gebaseerde reacties meer zouden zijn over en weer, er geen discussies meer zouden zijn over goed of fout, er geen partij meer voor of tegen iets gekozen zou worden, er niet langer een oordeel of zelfs maar een mening gevormd zou worden over jezelf of een ander.

Zouden er conflicten en oorlogen kunnen bestaan, als we ontmoetingen Open en Neutraal aan zouden gaan?
Zou VREDE het gevolg kunnen Zijn van een neutrale  en open houding?
Naar mijn inziens is dit de enige manier om tot VREDE te komen.

Kom tot je Zelf
Kom tot Vrede

Wie observeert vanuit het Hart
Observeert vanuit de Bron
Wie observeert vanuit de Bron
Observeert neutraal