All Posts By

Yinthe

Bewustzijn

Verhalenverteller

november 26, 2021

Er zijn volkeren en stammen op onze mooie Aarde die dichtbij de Oorsprong en de natuur staan waar verhalen vertellers hun plek innemen.
Generatie op generatie Zijn er in deze stammen verhalenvertellers en word een diversiteit van verhalen verteld waardoor volkeren in staat zijn een natuurlijke Oorspronkelijke verbinding te behouden in zichzelf met zichzelf, met elkaar, met andere werelden en beschavingen, de Aarde, de Natuur en alle natuurlijke elementen zowel aards als buitenaards Kosmisch.

Mijn observatie laat mij zien dat wanneer wij Mensen bij elkaar komen en ons via woorden met elkaar verbinden en we elkaar onze belevingen en ervaringen vertellen, we ook ons verhaal vertellen.
Dat maakt dat ik zie dat wij allemaal verhalenvertellers zijn.
En dat verhalen vertellen niet enkel toebedeeld is aan volkeren die bij ons bekend staan als indianen, sjamanen en de native people.

Laten we ons daar Bewust van Zijn.
En van het feit dat we scheppende verhalenvertellers Zijn.

Want onze verhalen … zijn net zoals onze gedachten scheppend …
Wij vormen er onze realiteit mee.

Welk verhaal verkiezen wij te vertellen?
Vanuit welke ‘laag’ (gevoel of hoofd) vertel je jouw verhaal …. IS het door jou vertelde verhaal eigenlijk wel jouw verhaal?
Vertel je een origineel verhaal vanuit eigen ervaring?
Of vertel je een verhaal dat een kopie is van andermans verhaal?

EN ….. hoe verkies JIJ te luisteren naar een verhaal?
Luister je vanuit aandacht en aanwezigheid.
Luister je naar het verhaal wat je hoort en geloof je dan ook dat het per definitie waar(heid) is?
Of luister je en vind je per definitie dat alles wat je hoort niet waar(heid) is?
Of kun je het in het midden laten terwijl je observeert terwijl je luistert?

Verhalenvertellers bevinden zich in iedere laag van de zogenoemde Samenleving.
Ook in de regeringen op deze aarde.
De momenten waarop zij ons hun verhalen vertellen noemen wij in onze huidige beleving van wat er gaande is persconferentie.
Alleen het woord persconferentie werkt naar ik vermoed bij veel mensen op de zenuwen én dat is ook precies DE bedoeling van de aankondiging dat er een persconferentie met verhalenvertellers komt.

We zouden ons kunnen af vragen waarom er telkens vooraf via vele kanalen aangekondigd word dat er een pers moment is.
Een Moment van het opnieuw scheppen van een verhaal dat naar alle waarschijnlijkheid niet jou verhaal is.
Er is geen twijfel over het feit dat veel Mensen weten en voelen dat het NIET hun verhaal is, dat is duidelijk alleen al door te kijken naar alle strijd en weerstand TEGEN het verhaal van de verhalenvertellers in de regering.
Bewustzijn mag komen in het feit dat of je nu voor of tégen het verhaal bent je eigenlijk een mede verhalenverteller bent en een mede in standhouder van het verhaal bent wat je niet wilt op het moment dat het gespreksonderwerp telkens op dat verhaal uitkomt.
Woorden zijn namelijk ook energie en verworden ook tot een schepping wanneer je vaak spreekt over een onderwerp.

De strijd, de weerstand en de protesten hebben tot dusver het niet Mens en Wezens eigen verhaal mee in stand helpen houden.
En dat nu al 2 jaar.
Want terwijl er strijd gevoerd word tégen het verhaal wat we niet willen word nauwelijks tot niet het eigen scheppende verhaal verteld en GELEEFD.

En voor AL op het woord GELEEFD wil ik even de nadruk leggen.
Verhalen vertellen is een prachtig vermogen van de Mens.
Een verhaal LEVEN is dit vermogen om zetten tot een Levensvatbare Schepping.

Welke realiteit voel jij in jou?
Welke realiteit voel jij te scheppen?

Welk verhaal vertel jij?
Welk verhaal LEEF jij?

Als wij als Mens verandering willen zien.
Dan dienen WIJ ZELF te veranderen.
En de verandering te Zijn.

❤

Voor meer informatie over Frequentie Beeld tekeningen (zie bovenstaand)

https://natuurlijkmenszijn.nl/frequentie/

Bewustzijn

Bereid om te sterven

november 5, 2021

Wat is sterven?
Wat betekent sterven werkelijk en wezenlijk?

Is sterven dat wat ons verteld is en wat wij aangenomen hebben als waar?
Is het de betekenis die wij eraan gegeven hebben en dat wat wij geloven?

Is sterven het achterlaten of afleggen van het fysieke lichaam?
Is sterven überhaupt (enkel) het achterlaten van het lichaam of zou het een beweging kunnen zijn die voor veel mensen NU nog ondenkbaar en onacceptabel is?

Word de ware betekenis van wat sterven is wellicht bewust en welwillend verborgen gehouden voor de Mens?

Zijn Wij in staat om hetgeen wat verborgen gehouden word over dit onderwerp (en vele andere onderwerpen) Samen in het Licht te brengen waardoor het niet langer verborgen zal zijn en de Waarheid tot LEVEN kan komen in deze wereld?

Zou sterven iets wezenlijks anders en diepers kunnen zijn en zijn dan wat we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden?

Een verschuiving wellicht in de perceptie van hoe je in het LEVEN navigeert en het Leven beleefd?
Een totale en diepgaande ommekeer in voelen en denken?
Een verschuiving van persoonlijk voelen en denken naar Wezenlijk voelen en denken?
Een radicaal alles overhoop halen in jezelf om de GOUDEN diamant die je bent onder het stof van deze wereld vandaan te halen?

Is sterven wellicht het loslaten van een identiteit die je aangenomen hebt als wie je denkt te zijn……
Maar die je NIET bent?

Is sterven het einde van iets of wellicht een terugkeer tot ALLES wat en wie je werkelijk bent, altijd was en altijd zult Zijn?
Zou sterven in werkelijkheid het Weder opstaan kunnen zijn in wie je Werkelijk en Wezenlijk bent?
Wellicht zonder je lichaam achter te laten…. Maar hier te LEVEN en te ZIJN in je ware staat van Zijn?
Is sterven wellicht het terugkeren naar je ware staat van Zijn … Het tot LEVEN komen Binnen deze wereld?
Of wellicht een andere wereld?
Of is het het weer LEVEN in je Oorspronkelijke Wezens Eigen lichaam?

Heeft sterven wellicht een dermate ruime betekenis dat meerdere antwoorden gegeven kunnen worden op de vraag…
Wat is sterven?

Als het zo is dat je onder de stof van deze wereld AL tijd al was wie je Bent en altijd zult Zijn …….
En jij je dit NU weer herinnert of zult herinneren…..
Dan stelt ons dit mogelijk voor een onderzoek waarin we gedachtes gaan denken en vragen gaan stellen aan onszelf en elkaar die we nog niet eerder gedacht hebben of gesteld hebben.

We zijn tenslotte geprogrammeerd om niet te denken vanuit Ons Zelf
Maar om een ander of anderen te laten denken voor ons óf andere het antwoord te laten geven op onze diepste vragen

Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met een ander of andere voor ons te laten denken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met de antwoorden buiten onszelf te zoeken?
Zou sterven kunnen Zijn dat we NU stoppen met andere beslissingen voor ons te laten maken?

Zou sterven kunnen Zijn dat we tot LEVEN komen en onze eigen keuzes maken?
Geen aanpassing meer … Geen concessies meer …
LEVEN als wie we werkelijk ZIJN…

Dit zou het begin kunnen Zijn van een avontuur, waar ik je nu toe uitnodig…..

Een avontuur om buiten de kaders van het huidige voelen en denken te treden en een verfrissende en bruisende beweging te maken in jezelf om een onderwerp in het Licht te brengen in jezelf waar je wellicht nog nooit eerder over nagedacht hebt.
Een onderwerp waarover je wellicht nooit eerder gesproken hebt met jezelf en andere Mensen en Wezens.
Door dit onderwerp op tafel te leggen kan er mogelijk een VERRUIMING in je voelen en denken ontstaan.
Een verruiming die je de ruimte laat voelen om je Zelf als wie je werkelijk Bent ruimer te ervaren.

Om tot de ontdekking te komen…
Dat JIJ ruimte BENT
Dat WIJ ruimte Zijn

RUIMTE is onze Essentie

Wellicht is het nodig om bereid te Zijn om te “sterven” om die ruimte te ZIJN?
Wellicht kan enkel dan een NIEUWE wereld ontstaan?
Of is het mogelijk dat die wereld AL bestaat en weer zichtbaar word in de perceptie van onze waarneming……..
Als wij bereid zijn onwaarheden op te geven en dat dat dan sterven is?

Is sterven wellicht de terugkeer naar onze Oorsprong?

In onszelf liggen de antwoorden op de vraag en vragen wat sterven werkelijk en wezenlijk is.
We dienen tot de leegte te komen in ons Zelf om de antwoorden die we AL weten weer te weten in ons menselijke bewustzijn.
De antwoorden zullen weerklinken in de ruimte van Ons Zijn.
Als we bereid zijn gedachten en overtuigingen die we eerder gedacht hebben of voor waarheid aangenomen hebben los te laten.
OOK de religieuze en spirituele overtuigingen waar ons bewustzijn mee volgegoten is door de vervlogen tijden heen!

Probeer de antwoorden niet buiten je Zelf te zoeken
Versta de kunst van het je Zelf verstaan
Mooie Levens Kunstenaar

Ter vervolmaking van deze tekst:
Ik Ben bereid om te sterven

❤
Bewustzijn

Een ontmoeting in het NU

oktober 5, 2021

We nemen eerdere meningen en oordelen die voort komen uit gedachtes vaak mee naar een volgend moment en naar een volgende ontmoeting.
Elkaar als nieuw ontmoetten alsof we elkaar voor de eerste keer zien ook al hebben we elkaar al vele malen gezien, is een zoals het lijkt onmogelijke opgave voor de Mens.

Maar ik zeg NU
Het is in zijn Geheel niet onmogelijk!

Leef in het NU en train je Zelf om neutraal, zonder verwachting en belang naar een ander Mens te kijken.
Elkaar te ontmoeten vanuit de NU(L) Zone.

*********************

Het was 10 jaar geleden dat ik hem zag, het werd een ontmoeting in het NU.
En iedere ontmoeting en de vele telefoongesprekken die daarop volgde…..

Juli 2020, de laatste maand die mijn aardse zus hier fysiek op aarde doorbracht.
Een brief in de brievenbus van mijn ouders.
Onze neef had het gehoord, via via … dat mijn zus een keuze had genomen om door middel van euthanasie de aarde te verlaten.
Hij wilde haar zien, hij wilde mij zien.

Ik kon hem voelen in de geschreven woorden, zelfs na al die jaren dat we elkaar niet zagen.
Het Leven in mij, de emotie, de verbinding, de Liefde.
Het was niet verloren gegaan, omdat het niet verloren kan gaan.
Liefde is oneindig.

Onze ‘paden’ verwijden zich van elkaar.

Hij verslaafd geraakt aan de hard drugs en beland in het zoals wij dat hier noemen, het criminele circuit.
Hij ging zijn weg op zijn manier, met vele levenservaringen en bezoeken aan verschillende gevangenissen binnen Nederland.

Ik mijn leven steeds dieper aan het fine tunen in lijn met wie Ik Werkelijk Ben.
Met vallen en opstaan, met horten en stoten.

Nog dezelfde avond na het ontvangen van de brief ontmoette we elkaar.
Mijn zus en hij, onze ouders en ik…

De details laat ik achterwege aangaande deze ontmoeting…
Graag deel ik het vervolg.

Ik had hem opgehaald in de opvang waar hij woont.
En toen ik hem na de familie ontmoeting terug bracht ervaarde ik momenten met hem die ruimte gaven aan een diepgaand ervaren in mijzelf.
Een ervaren wat Christus Zijn werkelijk betekent.

Verfijnd, neutraal, Krachtig en Zacht, aanwezig en aandachtig bracht ik mijn Zelf in verbinding met hem, gewoon door te Zijn.

Een uur zaten we in ‘mijn’ auto voor de deur van de opvang waar hij woont.
Hij uitte zich onsamenhangend over pijnlijke ervaringen, over het verlies van zijn kinderen, over zijn drugs gebruik, over diefstal.

Ik keek niet naar hem, als een nichtje naar haar neef.
Ik bevond mij in een grenzeloze ruimte van Liefde en ontbond ons beide van de kaders gegeven bij de geboorte.
Vanuit de diepte in mij observeerde ik hem en luisterde naar hem, als bewustzijn en vanuit bewustzijn.

Geen enkel beeld, geen enkele gedachte over wat was en wat is gebeurt, over zijn gedrag eerder of over zijn gedrag in het moment.
NIETS in mij vond iets van hem niet in dat moment van NU en niet in dit moment van NU.
Ik bracht niets in, ik wilde niets oplossen en niets veranderen.
Ik kaderde hem niet door gedachtes over hem, ik was enkel aanwezig.
Observeerde hem, niet als een kwantum fysische oefening maar als wie Ik Ben vanuit diepe oprechtheid en gelijkwaardigheid.

Waarnemen is voor mij geen oefening maar een staat van Zijn.

De warmte die golfde tussen onze Harten maakte de hardheid in zijn ongenuanceerde wijze van uitten zachter.
Ik zag dat de tranen in hem een uitweg zochten, maar ze kwamen niet… in dat moment…

Dit was de eerste ontmoeting in het NU .. naar elkaar vele jaren niet gezien te hebben ..
Vele telefoongesprekken zijn gevoerd waarin ik als neutrale luisteraar enkel getuige ben geweest van zijn ontlading en expressie en van de tranen die wel kwamen… in dat moment…

Het NU biedt AL tijd nieuwe kansen.
Niet IK of JIJ als de persona.

NU … op dit moment is dit mooie Mens waarover ik schrijf 1 jaar clean van het gebruik van hard drugs.
Niet ik gaf hem een nieuwe kans, want wie denk ik te zijn om mensen nieuwe kansen te geven.
Hij is het die zichzelf een nieuwe kans geeft, vanuit een gevoel van vertrouwen dat ontwaakt is in hem.
Ik hoef alleen maar te Zijn en hem en ieder ander Mens te ontmoeten in het NU zonder verwachting of belang of een gedachte die iemand in een kader plaatst.

Ontmoet elkaar NU!
Heb elkaar zonder voorwaarden Lief.
Ben oprecht betrokken bij elkaar.
Kijk vanuit het venster van je HART naar je Zelf en elkaar.
Zie het Wezenlijke en Menselijke in elkaar.
Laat ieder moment fris en bruisend Zijn.
Een NIEUW moment.
Kijk zoals een kind kijkt, onbevangen en schoon.
Laat elkaar Zijn.

De bevrijding van het menselijk bewustzijn ontstaat in het NU.

❤


Bewustzijn

Leven vanuit je Zelf

september 4, 2021

Het blijkt een hele kunst te Zijn om vanuit je Zelf en de eigen levensstroom te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word je bezig te houden met bezigheden waar het in essentie niet over gaat.

Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, overtuigingen, dogma’s en leer systemen om werkelijk te gaan Leven vanuit je Zelf is een behoorlijke klus.
Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je Zelf dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word.
Niet langer de opgelegde stromen buiten jezelf volgend.

Wanneer je je eigen stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van iets … of iemand…

Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet enkel buiten jezelf bestaat maar als een grenzeloos te betreden universum(s) in jezelf bestaat en jij daar deel van bent.

Telkens wanneer je de diepe gevoelslagen en werelden in jezelf betreed door aanwezig te Zijn in je fysieke lichaam verbonden met het HART, betreed je bewustzijnswerelden die herontdekt moge worden.

Het is zelfs een noodzaak dat deze werelden herontdekt worden omdat de controle systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid en Kracht gaan leven.

Wanneer je diep gevoeld gaat leven vanuit de wezenlijke wetenschap dat de kosmos werelden in werelden omvat, zul je onpeilbare dieptes in jezelf gaan beleven vanuit waar je autonoom vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht aanwezig zult Zijn in deze wereld.

Het ware gevoel zal de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf.
En de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit jou Zelf.
Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet een kopie na aap beweging van al hetgeen wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.

Om weer vanuit puur authentiek Zelf bewustzijn te Leven zullen er diepgaande opschoon processen met en in je Zelf moge plaatsvinden, waarin je bereid bent om je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen van al hetgeen dat jij NIET bent.

Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachten beelden en de op gedachte gebaseerde (geloofs) overtuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie (ook bewustzijnsinformatie) NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

Willen WIJ de Aarde bevruchten met zaden van origineel en Oorspronkelijk leven?

Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door de onpeilbare dieptes in je Zelf.

De Mens zal herinneren
De Oorsprong van de aarde
De Oorsprong van de Mens.

Omdat JIJ verkiest te Leven als je Zelf.

❤
Bewustzijn

Zon

september 3, 2021

In een wereld waar ik niet Thuis ben
Koester en verwarm jij mij

Genegenheid zonder belang
Vurig en Krachtig, Teder en Zacht

Vele momenten in jou tegenwoordigheid
Werd ik mij bewuster van mijn Ware Zijn

In rust liggend op de aarde
Badend in jou stralen

Zonder gedachten
Alleen maar Zijn

Ontwikkelde ik
Lichaamsbewustzijn

Ik reis in de diepte
Jij verwarmd de atmosfeer

Door jou stralen die mij verwarmen kwam ik weder Thuis
In de dieptes van wezenlijk Voelen

Ik Adem
Ik Observeer

Ik rust
Ik Ben

Vurig en Krachtig
Net als Jij

Jij maakt het Lichter voor mij
Om Hier te Zijn

Thuis bij mij Zelf
In mij Zelf

Zon

Ik eer jou Zijn hier in deze wereld
Een wereld waar ik niet Thuis ben

❤

Bewustzijn

Organische werkelijkheden

augustus 30, 2021

Wat een Mens niet ziet .. is er niet ..
Dit is een diep geprogrammeerde overtuiging van veel Mensen binnen deze wereld.

Vanuit deze geprogrammeerde overtuiging is het voor veel mensen ondenkbaar dat WIJ van Oorsprong kosmische Wezens Zijn, die de scheppende AL Kracht in zich dragen die ons in staat stelt werkelijkheden te scheppen vanuit een staat van diep voelend aanwezig Zijn.

Waarom worden wij bewogen om waarheid toe te kennen aan hetgeen wat we kunnen zien?
Waarom worden wij evenzo bewogen om in een afsluitende houding te leven jegens hetgeen we niet zien?
Waarom krijgen wij te ZIEN wat wij zien en zien we AL dat er nog meer Is .. NIET?
Een aantal vragen om jou als lezer te prikkelen tot een dieper gevoelsonderzoek.

De zintuigelijke waarneming zoals wij deze tot dusver ervaren houdt voor ons blikveld hele bestaanslagen, werkelijkheden en werelden verborgen.
Tevens word er getracht voor de Mens verborgen te houden dat er Velden en Werkelijkheden ontstaan vanuit de voelende neutrale observerende aandachtige en aanwezige Mens.

Vanuit de lineaire tijd bezien is het een héle lange tijd gelukt de Essentie van de Mens en diens Ware afkomst voor de Mens verborgen te houden.
De ware vermogens en capaciteiten van de Mens zijn in deze tijds periode met bewuste opzet onderdrukt door de Mens diepgaand te programmeren.
Door deze wijze van programmeren begon de Mens te leven tegen zijn natuur in.

In het NU echter zijn er diepe golfbewegingen de Mens tot LEVEN aan het pulseren.
Gevoelsherinneringen komen aan de oppervlakte en het diepe WETEN wie de Mens werkelijk IS, is wakker aan het vibreren.

WIJ….

Zijn hier in deze wereld om Organische werkelijkheden te laten ontstaan vanuit de ruimte van Zijn.
Wij, dragers en uitzenders van Organische trillingen, Oorspronkelijke Codes en informaties.

Wanneer wij ten diepste Aanwezig Zijn vanuit onze Centrale Kern IN het aards fysieke lichaam transporteren wij trillingen die Organisch van Aard Zijn en de bijbehorende Oorspronkelijke Codes en informaties naar deze wereld.

Een Mens dat ten diepste erkend wie Hij of Zij in werkelijkheid is en Zijn Wezenlijk Zelf belichaamt en LEEFT vanuit Zijn Kern Essentie, is in staat om Organische werkelijkheden te laten ontstaan binnen deze wereld.

Wanneer je aanwezig bent in het NU en je stemt AL je handelingen af op hetgeen je ten diepste VOELT in jezelf en je LEEFT vanuit die beweging dan ben JIJ de schepper van organische werkelijkheden en breng je de herinneringen en informaties terug aangaande de Oorspronkelijke afkomst van de Mens en diens relatie met Gaia en de Kosmos in Zijn Geheel.

Het is binnen deze wereld een enorme uitdaging om ieder moment te leven vanuit wat je werkelijk ten diepste voelt gezien het feit dat we als Mens diep geprogrammeerd zijn om te leven vanuit het geprogrammeerde denken.
Vanuit het geprogrammeerde denken stemmen we ons continue af op de buitenwereld in plaats van te leven vanuit autonoom bewustzijn en de voelende binnenwereld.

Zelf Liefde mag dan ook een ruimtelijk aandachtspunt zijn in ons dagelijks leven.
Heb je Zelf Lief en geef je Zelf ruimtelijk de ruimte te Zijn wie je BENT en voelt te Zijn.
Leef vanuit je Gevoel en Weten en neem je kosmische rechtmatige plek weer in.
Herinner wie je bent en waar je toe in staat bent mooi Kracht Mens.

❤

Bewustzijn

Waarheid

augustus 18, 2021

Ben ik bereid
Ben jij bereid
Zijn wij bereid
In waarheid te Leven

Diep en rauw
Transparant en eerlijk

Waarheid
Wat waarheid dan ook moge Zijn

Voor jou
Voor mij
Voor Ons

We hoeven er geen strijd of oorlog om te voeren
Wat voor jou Is hoeft voor mij niet te Zijn
We hoeven elkaar niet buiten te sluiten of in te sluiten

Laten we elkaar ontmoeten op gelijke voet
In Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect

Vele spreken over waarheid, spreken zij vanuit een neutraal Veld of vanuit een persoonlijk kader?
Spreken zij vanuit beleefde en gevoelde ervaringen of vanuit overtuigingen en aannames?

Het woord waarheid is ernstig besmet geraakt door vele die strijden met een harnas aan met daarop de tekst: MIJN waarheid
Met een harnas aan bestrijden zij hen die HUN waarheid hebben maar die niet waar is volgens de strijder van MIJN waarheid

Zo gaat het veelal op deze aarde

En dat dient te STOPPEN

VREDE

Ik als Mens heb geen enkele aspiratie om te vechten of te strijden over Waarheid
Evenmin voel ik mij geroepen iemand te overtuigen

Ik Leef ten diepste als Wie Ik Ben en Voel te Zijn
Toon mijn Zelf transparant en in eerlijkheid
Diep en rauw

In Kracht en Zachtheid

Mijn ruimte in nemend
En daarmee voor de organische scheppende Levens Bron

Natuurlijk Mens Zijn

Ik maak mij LEEG
Leeg van alles wat ik DENK dat waarheid Is

Waarheid is de vibratie van wie Ik Ben en Wij Zijn
Het is een diep gevoel
Het is een diep weten

ZIJN

Het is de diepte Toon
Van de Goddelijke Bron
Die klinkt in mij
Die klinkt in jou

Een harmonische klank
Van WIJ

Redetwisten over waarheid
Welles
Nietes

STOP

Ieder woord wat ik eraan probeer te geven
Jij of Wij
Dat Is het NIET

Dus er is NIETS om te bestrijden
Er is het AL om voor te LEVEN

Daar moge WIJ
Onze aandacht en focus op richten

LEVEN

In waarheid
Wat waarheid dan ook moge zijn

❤


Bewustzijn

JIJ bent de verschuiving

augustus 11, 2021

Het is een bittere noodzaak in te zien dat JIJ als Mens de verschuiving bent.
Dit inzicht is noodzakelijk omdat wij als Mens nog steeds veelal in een afwachtende houding verblijven tot er iets buiten onszelf zal gebeuren of ontstaan zonder daar Zelf actief een beweging in te maken van binnenuit naar buiten.

De Mens wacht op een nieuwe of oorspronkelijke aarde.
De Mens wacht op redding van buitenaf.
De Mens met een scheppend potentieel wacht in plaats van Zelf te scheppen.

JIJ mooi Mens
JIJ dient te erkennen wie je werkelijk en wezenlijk bent om vervolgens op te staan in je GODS KRACHT

STOP met je conformeren aan de buitenwereld en een manier te zoeken om je aan te kunnen passen.
Conformeer je aan niets of niemand.
JIJ bent niet naar deze wereld gekomen om te leven naar de maatstaven van deze wereld.
Evenzo ben je niet hier om je aan te passen aan de maatstaven van religieuze, spirituele of bewustzijnsgroepen.

JIJ bent hier om je Zelf te ZIJN in volle glorie!

Een aantal weken geleden sprak ik een vrouw die mij erg dierbaar is, zij was diep emotioneel in dat moment over de huidige manipulatieve omstandigheden waarin wij ons bevinden op aarde.
Ik wil het ECHTE leven Leven vertelde zij mij, waarmee zij doelde op de organische en natuurlijke wijze waarop het mogelijk is voor ons als Mens te Leven.
Ik weet dat zij sprak vanuit een diep innerlijke herinnering die zij in zichzelf mee draagt over wie Zij is en over wie wij Zijn.

Een herinnering kan alleen een levende ervaring worden als de Mens Zelf de herinnering LEEFT.

Prioriteiten stellen dat waren de woorden die vanmorgen als een echo in mijn bewustzijn aanwezig waren.

Hoe kunnen wij als Mens verwachten dat een verschuiving naar het ECHTE leven plaats zal vinden als wij niet bereid zijn Zelf ten diepste prioriteiten te stellen om ruimte te maken voor het ECHTE Leven.
Hoe kunnen wij dit verwachten?
Als we Zelf als Mens niet bereid zijn om alle elementen in ons leven los te laten die niets te maken hebben met wie we werkelijk Zijn.
OOK als dat betekent dat je huis en haard zult moeten achterlaten, een baan dient op te zeggen, een relatie dient te beëindigen of wat er dan ook maar nodig is om je Leven in lijn te brengen met wie je werkelijk en wezenlijk BENT.

Een verschuiving op aarde zal plaatsvinden door dat daadkrachtige Mensen, daadkrachtige keuzes maken om te LEVEN als wie Zij werkelijk Zijn en de gemaakte KEUZE iedere dag eren en bewaken en zich niet laten afleiden.

Om te VOELEN wie jij bent dien je contact te maken met je aardse fysieke lichaam.
Door in het lichaam aanwezig te Zijn zul je VOELEN wie je bent.
Voor mij als Mens is het mijn HARTS prioriteit om mij iedere dag Krachtig te verbinden met mijn lichaam en niets is voor mij belangrijker dan dat!
Daar zeg ik mee dat ik mij niet laat afleiden om mij met andere zaken bezig te houden die niets te maken hebben met wie ik werkelijk en wezenlijk ben.
Dat is een van mijn prioriteiten in een rij van meer…
Waarom stel ik deze prioriteiten?

Omdat ik een SCHEPPER ben.
En dat maakt mij mede verantwoordelijk voor AL hetgeen wat zich hier op aarde afspeelt en in de kosmos.

Wanneer ik LEEF vanuit wie Ik Ben en voel te Zijn en keuzes maak die gebaseerd zijn op wie Ik Ben weet ik dat de werkelijkheid waarin ik LEEF hier op zal reageren, omdat ik een schepper ben vanuit mijn gedachtes, gevoelens, woorden, daden en handelingen.

De huidige keuzes die ik maak in mijn Leven om wél of niet aanwezig te ZIJN hebben invloed op AL het Leven én op de uitkomst waar het Leven op aarde naartoe gaat.
Ik wacht niet tot er keuzes gemaakt worden voor mij, ik maak ze Zelf om dat ik een Zelfstandig en Autonoom Wezen ben.

Ik WEET
Ik VOEL

Dat ik de GODS KRACHT in mij draag.
Ik Ben Hier om vanuit deze Kracht te LEVEN in woord en daad.

Ik voel het in me
Ik zie het voor me
Het ECHTE LEVEN
Ik Leef het
Ik Ben het
Ik schep het

Welke keuze(s) maak JIJ?

❤
Bewustzijn

Leef in afstemming met je Zelf

juli 3, 2021

De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

❤
Bewustzijn

De Stilte

juli 2, 2021

Stilte
Alles
Niets
Leegte
Ruimte

Vanuit waar alles ontstaat

Stilte
Geneest
Hersteld
Verenigd
Zuivert
Neutraliseert
Bekrachtigd

De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort

De Stilte is als een bad van Bewustzijn
Dompel je er in onder
Kom tot je Zelf
Weet wie je bent
Leef die je bent

De perceptie van waarneming verruimt
In Stilte
Verstoringen neutraliseren
In stilte
De Mens keert terug tot Zijn Ware Natuur
In Stilte

Laat de cellen van je lichaam Zijn in Stilte
Waarbij ieder molecuul en ieder atoom
Hersteld en weder tot verbinding komt
Met de Oorsprong
Van het Zijn

Adem de Stilte
In je lichaam
Voel
Dat JIJ
De Stille Adem Kracht bent

In de chaos van de huidige tijd

Breng Rust
Breng Vrede
Breng Leven
Breng Balans
Breng Kracht
Breng Stilte

Keer inwaarts
Ben in Stilte
Keer uitwaarts
Ben de Stilte

❤