Browsing Category

Bewustzijn

Bewustzijn

De Mens als Waarnemer

Wat Is écht Zien?
Wat Is elkaar écht Zien?

Wat Is Waarnemen en Observeren?

Is Zien iets wat je doet enkel met je ogen.
Of is werkelijk en waarachtig Zien enkel mogelijk als je kijkt vanuit Bewustzijn.
Als je kijkt van binnenuit, aanwezig en met diepe aandacht.

In het dorp waar ik woon staat langs de weg een bankje.
Op het bankje zit een plaatje geschroefd met daarop de tekst:

Een goed gesprek begint
Met iemand écht Zien

Het raakte mij om deze tekst te zien staan.
Het liet me een gevoel van vertrouwen ervaren.
Vertrouwen dat Mensen steeds meer Inzicht krijgen in wat er nodig is om elkaar écht te ontmoeten.

Van Mens tot Mens
Van Hart tot Hart

Nadat ik de tekst las stuurde ik een dierbare vriendin een sms en deelde met haar de tekst die ik zojuist gelezen had.
En maakte van de gelegenheid gebruik om haar te zeggen dat ik haar écht ZIE *

Want in een wereld waarin Mensen maar zelden voelen dat Zij écht gezien worden in hun Kern.
Weet ik dat ik hier met vele andere  waarnemende Mensen ben om vanuit mijn Eigen Kern de ander écht te Zien,
en om waarachtige verbinding weer werkelijk tot Leven te laten komen in deze wereld.

Wij Zijn in staat om Oorspronkelijke verbindingen te herstellen.
Vanuit de Zuivere Kracht van elkaar écht Zien, voorbij de persoonlijkheid en diens soms rare streken.

Ik benut graag ieder Moment waarin het mogelijk Is om mijn Open HART te laten spreken.
Vanuit het besef dat niet alleen een goed gesprek begint maar ALLES begint met je ZELF en elkaar écht Zien.

In mij is het gevoel aanwezig van wat werkelijke Verbondenheid met elkaar is.
En ik ben bereid om alles wie Ik Ben in te zetten om door alle sluiers en gedachten heen te kijken.
Sluiers en gedachten die tussen Mensen in zijn geplaatst om te voorkomen dat Wij Ons als één krachtige Mens familie verenigen met elkaar.

In mij draag ik het vermogen om neutraal naar een ander te kijken.
Om de ander waar te nemen zonder dat ik DENK te weten wie de ander Is.
Zonder dat ik een ander veroordeel op uiterlijke kenmerken.
En zonder een oordeel te vellen over iemands gedrag en handelen.

Graag maak ik gebruik van het in mij aanwezige vermogen om verbondenheid te Scheppen via mijn emotionele gevoelsbewustzijn.
En om vanuit mijn Innerlijke bewustzijn te kijken naar het Innerlijke Bewustzijn van de ander.

Zo bekrachtigen Wij elkaar.

Vaak denken dat we dat we een ander echt Zien.
En we denken vaak vanuit onze eigen invullingen over een ander, een ander echt te kennen.
Echter we zijn vaak verstoord in onze waarneming, omdat we vaak kijken vanuit een voor-gevormde perceptie,
en vanuit  wie we DENKEN dat een ander is.

Als ik daartoe de Vrijheid zou nemen zou ik de tekst op het bankje langs de weg in mijn dorp aan willen vullen met de tekst:

Je kunt iemand alleen écht Zien.
Als je kijkt vanuit het NU.
En vanuit de Innerlijke ruimte van ZIJN.

De Oorspronkelijke Mens.
Is een Ziener.
Een observator.
En kijkt vanuit  Bewustzijn.
Neutraal.

Ieder NU Moment.
Is een NIEUW Moment.
Laten we bereid zijn om ieder Mens.
In het NU als nieuw te ontmoeten.

Laten we Ons Oorspronkelijke vermogen.
Om te ZIEN vanuit Bewustzijn.
Weer aanzetten en elkaar Zien.
Als Wie We werkelijk Zijn.

Voorbij Goed en Fout.
Voorbij Voor en Tegen.
Voorbij Ras en Kleur.
Voorbij Rijk en Arm.

Let Us Unite
Together

Yinthe *

Bewustzijn

Het Moment Is NU

Wanneer komt er échte verandering?
Men spreekt over een nieuwe wereld maar ik zie nog geen fundamentele verandering.
Een vraag en een uitspraak die ik vaker heb gehoord.

Een diepe echo van binnenuit die dan in mij klinkt zegt mij…

JIJ Bent de verandering.
WIJ Zijn de verandering.

De vraag is, Zijn Wij bereid om de verandering te ZIJN?
Door deze ook echt van binnenuit naar buiten te LEVEN…

Zijn Wij en ben Jij bereid om een oude wereld los te laten?

Een Oude manier van denken.
Een Oude manier van doen.

Die weinig tot niets te maken heeft met wie Wij in de Kern ZIJN.

Ben Jij bereid om te gaan STAAN In wie Jij van binnenuit en Oorspronkelijk Bent?
Ben Jij bereid om te LEVEN wie je Bent en wat je werkelijk Voelt?

En dan bedoel ik: LEVEN wat JIJ écht ten diepste VOELT.
Niet wat je denkt dat je Voelt maar wat de Waarheid is wat je écht voelt van binnenuit.
Zonder je nog langer te laten beïnvloeden door je omgeving.
En VRIJ van de besturing van NIET eigen gedachten.

Externe beïnvloeding en een constante instroom van prikkels,
Afleidingen en misleidingen, geprogrammeerde besturende gedachten,
Houden de Mens weg  uit de verbinding met de eigen Oorspronkelijke Kern.

Zijn Wij bereid om Krachtig te gaan STAAN?
Vanuit Aandacht en diepe Aanwezigheid,
Afleidingen en misleidingen te door-ZIEN.

Zijn wij bereid om onze Levensmomenten.
Onze Levensadem.
Ons diepe gevoel voor Waarachtig Leven.
Niet langer in beslag te laten nemen door niet uit de eigen Kern voortkomende gedachten en handelingen?

Het Moment  is NU

Om door alle rookgordijnen heen te kijken en te bewegen.
Vastberaden naar Binnen te keren.
Om de Wereld die we kennen aan de binnenkant van onszelf aan de buitenkant zichtbaar te maken.

Het Moment is NU

Om een oude wereld achter te laten.
En de Oorspronkelijke Wereld in het zichtbare spectrum te laten verschijnen.
Door ZELF te verschijnen als wie Jij van binnenuit BENT.
Jij Mens die innerlijk weet wat waarachtig Oorspronkelijk Leven Is.

Het Moment is NU

Om de verbondenheid te herstellen met de Innerlijke Thuis Wereld.
Onze Oorspronkelijke afkomst.
De Oorspronkelijke wereld waar Jij vandaan komt.

Jij Mens NIET van deze wereld,
Ben jij bereid om niet van deze wereld te Zijn?
Om zogezegd buiten de boot te vallen,
Je niet langer aan te passen, niet mee te praten.
Ben je er klaar voor om je eigen innerlijke Taal te spreken?

Zijn Wij bereid om Samen met de Oorspronkelijke bouwstenen van wie Wij Zijn,
Te bouwen aan een fundament waar een Levenskrachtige SAMENLEVING op kan bestaan.

Waarachtig Leven is een opbouw van Frequenties.
En een opbouw van Frequenties kan alleen plaatsvinden,
Vanuit aanwezigheid en met de diepste Aandacht voor wat er opgebouwd word.

FOCUS

De Kracht Is In Ons.
Het Moment is NU.
Een nieuwe Wereld Is Hier.
Wanneer Wij Staan voor Wie Wij Zijn.

Als de Oorspronkelijke Mens,
Toetreed in deze wereld.
En zich Zelf toont als Wie die werkelijk Is.
Dan kan de ‘nieuwe aarde ‘ ..  de Oorspronkelijke Aarde,
Herrijzen en weder geboren worden.

Het Moment is NU

STA op vanuit Jou innerlijke Schoonheid.
En Leef In de Waarheid van Wie Jij Werkelijk Bent.

Yinthe *

Bewustzijn

De Kern van wie Wij Zijn

Ik wens dat ieder Mens zou Zien
Wat ik zie en AL tijd heb gezien

De Schoonheid in Mensen
De Schoonheid in Dieren

Ik wens dat ieder Mens zou Voelen
Wat ik voel en AL tijd heb gevoeld

De Kern in Mensen
De Kern in Dieren

Het is de Schoonheid van De Kern in Ieder van Ons
Die Ons en AL het Leven verbindt met elkaar

Inherent aan Wie Wij Oorspronkelijk Zijn Is

Het vermogen om te ZIEN
Het vermogen om te VOELEN

Als we Zien wie wij Zelf Zijn
Kunnen we het Zelf in de ander Zien
Als we Voelen wie wij Zelf Zijn
Kunnen we het Zelf in de ander Voelen

Als we zouden kijken
Als we zouden voelen
Vanuit de Kern van wie wij Zijn

Dan zou er VREDE ontstaan
De  Kern van wie wij Zijn Is Vrede

Een Samen Krachtig Harmonisch Geheel Zou werkelijkheid Zijn
Waar binnen dit Geheel ruimte Is voor Ieders Eigenheid

De Kracht van Liefde zou Zegevieren
Strijd zou geen deel meer Zijn van het NU

Ik wens dat ieder Mens Ziet
Ik wens dat ieder Mens Voelt

Dat iedere Levensvorm Uniek is, ertoe doet en hoort bij het Geheel
Hoe naargeestig iemands gedrag ooit ook geweest is
Wat voor ‘fouten’ iemand ook gemaakt lijkt te hebben

Het enige wat ertoe doet is NU

De keuze is er voor Ons alle om NU een Nieuw begin te Scheppen
Elkaar de hand te reiken en Vrede te sluiten

Kom tot je Zelf
Kom tot Vrede

Yinthe *

 

 

Bewustzijn

Ruimte voor Iedereen

Er is ruimte voor iedereen
Voor Mens en Dier
Voor Jou
Voor Mij

Voor ieders eigen Wezens unieke frequentie en mooie blauwdruk

Iedereen mag er Zijn
In zijn eigen dans
Vanuit zijn eigen lied

Vanuit de eigen Wijsheid
Vanuit de eigen Expressie

Jij hier met jou inbreng van Leven en informatie
Ik hier met mijn inbreng van Leven en informatie
Ik vanuit mijn eigen Wijs
Jij vanuit jou eigen Wijs

Ik Ben een uniek Mens
Ik kan onmogelijk
Denken zoals Jij
Voelen Zoals Jij

Jij Bent een uniek Mens
Jij kunt onmogelijk
Denken zoals Ik
Voelen zoals Ik

Laat ons eigen gedachten hebben
Laat ons eigen gevoelens voelen
Laat ons een eigen kijk op het Leven hebben
Laat ons op een geheel eigen wijze het Leven Zijn

Als werkelijk je Zelf Zijn betekent dat Wij het Samen oneens Zijn
Laten we het dan alsjeblieft Samen oneens Zijn
Ware verbinding biedt de ruimte om het oneens te kunnen Zijn met elkaar
En toch in VREDE te Zijn met je Zelf en met elkaar

De Kracht van Samen ontstaat vanuit Mensen die NIET hetzelfde Zijn
Maar die zichzelf Zijn en zichzelf in brengen vanuit de eigen frequentie en de eigen blauwdruk

Samen in deze wereld lijkt te zijn dat we onze eigenheid mixen met de omgeving
Voldoen aan uitgesproken óf onuitgesproken verwachtingen
Ons aanpassen,  mee praten en ons synchroniseren

Het is niet nodig om je aan te passen
Het is niet nodig om je te conformeren aan iets of iemand
Het is niet nodig om ergens bij te horen, dan enkel bij je Zelf

Wij zijn hier niet om aardig gevonden te worden
Maar om te Leven vanuit de Kern van ons eigen Zijn

Jij Bent Welkom hier
Authentiek en Uniek

Er is ruimte voor Jou
Er is ruimte voor Ons
Er is ruimte voor iedereen

Yinthe *

Bewustzijn

Neutraal Bewustzijn

Als je zou vragen aan menig Mens is het mogelijk voor jou om helemaal niets te vinden
over een situatie, over iets of iemand dan zou dit voor veel Mensen onvoorstelbaar zijn dat Hij of Zij
Neutraal aanwezig zou kunnen bestaan binnen deze wereld.

Op subtiele en minder subtiele wijze word er continue een beroep op je gedaan om ergens iets van te vinden.
We zijn geprogrammeerd om heimelijk in onze gedachtegang of hardop te reageren en een mening te hebben.
Het gebeurt automatisch zolang jij niet volledig aanwezig bent in je lichaam, dat je gedachtes denkt die jou ergens iets van doen laten vinden.
(De Mens denkt vaak niet zelf, ik refereer wederom naar Mind Control zodat je daar mogelijk onderzoek naar kunt doen)

Social media als voorbeeld is compleet ingericht om de Mens in een staat te houden van reageren en iets vinden.
Observeer maar eens hoe snel je reageert, iets vind, een mening hebt, mee praat met andere en gezamenlijk iets vind over situaties waarvan we uit eigen ervaring vaak niet eens van weten of ze wel waar zijn of niet.

Aannames zijn snel gedaan wanneer en zolang  je niet werkelijk aanwezig bent .. IN je lichaam ..

Een vind ik leuk of vind ik geweldig knopje of een van de andere opties om aan te geven wat je vind van een bericht dat je leest of hoe je zit te wachten op wat andere vinden van wat jij geschreven of gepost hebt haalt je continue weg uit een staat van aanwezig Zijn en duwt je terug in de vind hier iets van programmering.

Wanneer je in je lichaam aanwezig bent, gegrond en voelend
en je realiseert dat bewustzijn slechts waarneemt en dat JIJ een bewustzijnswezen bent
dan kom je al snel tot de conclusie dat in die staat van Zijn niets gevonden word.

Er word weleens gerefereerd naar de uitspraak: IK BEN.
Wanneer je vanuit je innerlijk bewustzijn observeert en aanwezig bent,
Dan is de IK BEN staat wat jij vertegenwoordigd.

DAT is onze ware staat van Zijn.
Voor de duidelijkheid deze staat van Zijn is niet passief.
Aanwezigheid is een vanuit het innerlijk bewustzijn actieve staat van Zijn.
In die staat  breng je hier de frequenties van de Bron, van waarachtige Liefde en Leven.

Een bewustzijnswezen is VRIJ van oordelen.

Wij zijn hier niet gekomen om te oordelen,
en om meningen te vormen en overal iets van te vinden.

Je bent hier om je Zelf te Zijn.
Bewustzijn is wie Jij bent.
Bewustzijn kent vele klanken en vele kleuren.
Vele wijze van het eigen Zelf ervaren en tot expressie brengen.

Ieder bewustzijnswezen en ieder Mens IS uniek op zijn of haar eigen wijze.
Niemand is hetzelfde, ieder Mens Wezen heeft zijn eigen blauwdruk.
Wat we echter vanuit onze ware Oorsprong fundamenteel gemeen hebben met elkaar.
Is dat we niet oordelen en niets vinden, over niets of over niemand.

Een niet neutrale gedachtegang heeft geen bestaansrecht in ons Oorspronkelijk Bewustzijn.

Bewustzijn is Neutraal
Dat maakt dat zodra ik iets begin te vinden over een situatie,
of over iets of iemand ik er zeker van kan Zijn dat ik niet volledig aanwezig Ben.

Een Mens dat neutraal aanwezig is,
Brengt ware harmonie, vrede en verbinding terug
Zoals het van Oorsprong is en behoort te Zijn.

Mooi lief Mens,

Word eens even helemaal Stil
Laat alle bezigheden voor wat ze zijn

Breng je aandacht
Naar je lichaam
Naar je ademhaling
Naar je Hart
Naar binnen

Telkens wanneer een gedachte zich manifesteert in jou,
Keer je terug naar je lichaam en steeds dieper ben je gewoon aanwezig.

Je hoeft nergens naartoe, nergens naar terug
Je hoeft niets te worden en niets te bereiken
Enkel te Zijn in het Moment van Nu.

Terwijl je steeds dieper aanwezig bent
Observeer eens of het Nu nog mogelijk is om iets te vinden over een situatie, over iets of iemand.

Herinner wie je BENT
Herinner wie Wij Zijn

Yinthe *

Bewustzijn

Als wie Zijn wij hier

Terwijl ik de grond onder mijn voeten voelde kraken en ik mijn voetstappen in de sneeuw zag verschijnen,
kwamen er levendige vragen in mij naar voren, die zich vormde van binnenuit.

Ik besef mij dat deze vragen van bewustzijn vragen zijn voor ons allemaal.
Daarom deel ik ze met jullie.

Als wie zet ik deze voetstappen?
Als wie loop ik hier .. in deze wereld?

Door tijdens mijn wandeling deze vragen te stellen in en aan mijzelf voelde ik mijn innerlijke Kracht opborrelen in heel mijn Zijn.
Essentie vragen die mijn innerlijke vuurkracht doen laten oplaaien en waarmee ik mijzelf toets op mijn eigen aanwezigheid puur om na te gaan of ik mij voortbeweeg vanuit mijn eigen bewustzijn of vanuit de persoonlijkheid die beweegt vanuit automatisme.

Ik ben hier in deze wereld, maar als wie laat ik mijn voetafdrukken achter terwijl ik hier ben?

Ben ik hier aanwezig en besta ik hier als het Voel Kracht Wezen die Ik ben?
Of beweeg ik mij voort vanuit de denkende geprogrammeerde persoonlijkheid?

Voor mij is het een organische normaliteit om mijzelf te bevragen.
Vragen waarmee ik mijzelf toets en waarmee ik mijzelf vanuit mijn eigen bewustzijn tot de orde roep.

Want wij hebben onszelf bij bewustzijn te houden en als het nodig is tot de orde te roepen.
NU en continue, geen pauzes of vakanties waarbij we (even) uit staan.
Als wij ons werkelijk zouden realiseren wie Wij Zijn dan weten we dat we ons dat niet kunnen permitteren.
Wij Zijn hier niet voor persoonlijke belangen maar voor een kosmische wezenlijke aangelegenheid.

Een aangelegenheid die gaat over het VRIJ maken van het bewustzijn uit de kluwen van de lineaire tijd die ons doet laten geloven in een verleden en toekomst, in regels en wetten en waar we worden afgeleid door situaties en bezigheden die niets te maken hebben met wie Wij Zijn en die ons weghalen met onze aandacht uit het NU.

Het moment is NU om verantwoordelijkheid te nemen en te gaan staan in wie je bent.

Het is aan Mij en aan niemand anders om mijn eigen kosmische blauwdruk door het profiel van mijn persoonlijkheid heen te zetten.
Hier te Zijn als wie ik werkelijk Ben.

Om als kosmisch Mens wakker te worden, wakker te Zijn en ook écht wakker blijven in een wereld waar afleidingen en misleidingen je continue pogen (terug) in slaap te sussen dat vraagt écht iets van Ons!

We moeten onszelf liefdevol maar krachtig een schop onder onze eigen kont verkopen als we merken dat we afdrijven van onze eigen Kern, een schop terug je eigen Kern in.

Wij hebben aanwezig te Zijn
In het lichaam als een Geheel
Gegrond in het Hart, in de buik en in de voeten

Zodat we VOELEN hoe en als wie we hier over deze aarde heen lopen.

Roep jezelf tot de orde en bevraag je Zelf om helderheid te scheppen.

Als wie stap je uit bed?
Als wie smeer je je boterham?
Als wie rijdt je op je fiets of in je auto?
Als wie breng je je kinderen of kleinkinderen naar school?

Wie is het die spreekt?
Wie is het die handelt?
Wie is het die aanraakt?
Wie is het die kijkt?

Als wie ben ik hier Aanwezig?

Leef ik echt of word ik geleefd?

De persoonlijkheid op zichzelf kent geen bewustzijn en handelt enkel zoals deze geprogrammeerd is.
Een persoonlijkheid  en het lichaam waar de  goddelijke wezenlijke frequentie nog niet in AAN staat vanuit het eigen voelende en denkende bewustzijn (dus geen kopie van iets of iemand anders) is slechts een uitvoerder van de Mind (control) .
Aanwezig Zijn is enkel mogelijk wanneer ik als Voel Kracht Wezen hier ben.
Helemaal hier ben, met aandacht in mijn lichaam, voelend, neutraal en observerend.
Met de persoonlijkheid in dienst van het Wezen dat Ik Ben.

Terwijl de vragen en de voetstappen deel uitmaakte van één beweging tijdens mijn wandeling door de sneeuw liet ik iedere aanraking van mijn voeten op de aarde een aanraking  van mijn Bewust Zijn zijn.
Mij ervan bewust dat iedere stap die ik hier zet een stap van Bewust Zijn hoort te Zijn.

De vragen uit mijn innerlijke ruimte van Zijn.
Zijn vragen voor de gehele mensheid.

Als wie Zijn Wij hier ..  in deze wereld?

Yinthe *

Bewustzijn

Een Mens zonder leer pad

Welk mens heeft jou ooit verteld
Je hoeft niets te leren om iets te worden of te Zijn?

Want je Bent het AL

Niemand zei het mij
Toch is het gevoel aanwezig gebleven
En de herinnering nooit verloren gegaan

* Wijsheid kan niet (aan)geleerd worden het komt voort uit Weten, Voelen en Zijn *

Mijn geluk is geweest dat mijn ouders mij nooit gestimuleerd hebben om te gaan studeren, mede hierdoor ben ik zoals ik het zelf ervaar en voel verbonden gebleven met mijn innerlijke natuur en innerlijke intelligentie.
Aan mij is alle ruimte gegeven de beweging te maken zoals ik die Zelf voel te maken.
En dat was dat ik na de middelbare school  het voor gezien hield  en dat ik sinds die tijd geen enkele opleiding, cursus of studie gevolgd heb ook niet op spiritueel vlak.

Ik heb te ZIJN wie Ik Ben
Op mijn eigen Wijs
Vanuit mijn eigen Klankveld
Mijn eigen blauwdruk te Leven

Mijn pad is nooit een pad van leer geweest.
Mijn prioriteit is om AF te leren wat mij geleerd is zodat ik ruimte schep voor de Waarheid van wie Ik Ben.
De waarheid  van wie WIJ Zijn.

Nooit heb ik kunnen functioneren in een systeem wat zegt dat ik dingen moet leren om iets te worden en te Zijn, om uiteindelijk iets te moge praktiseren of uit te dragen.
Ik ervaar het als een onnatuurlijke beweging om iets te leren om vanuit die lering iets uit de dragen of te vertellen omdat mijn herinnering van Thuis Is dat je uitdraagt wie je Zelf Bent, wat je Zelf ervaren hebt en wat je Zelf weet.

Altijd heb ik (onbewust en later bewust) gevoeld en geweten dat ik op mijn eigen pad diende te blijven in verbinding met de vol levendige informaties die ik in mij draag als Mens afkomstig uit de Kosmos.

Dat wat ik uit te dragen heb draag ik uit vanuit mij Zelf

Ik hoef niets te worden en niets te leren om iets te worden
Jij hoeft niets te worden en niets te leren om iets te worden

Wij Zijn het AL

De informaties die er voor mij wezenlijk toe doen draag ik in mij Zelf en ik kom er bij uit door naar binnen te keren.
Dat wat weer in mijn herinnering terug komt aan informatie komt terug via de Bron in mij.
En het word met mij in verbinding gebracht niet via een pad van leer maar door voelend in verbinding te Zijn met Het Leven,  mij Zelf, andere mensen en wezens, de natuur en de dieren.

‘Vroeger’  heb ik school ervaren als een hele fijne leuke en vooral gezellige periode in verbinding met andere mensen.
Een plek waar ik naartoe ging om plezier te ervaren, expressie te geven aan mijzelf en te keten zoals we dat toen noemde.
Ik heb zowel de basis als de middelbare school periode als een warme en verbindende tijd ervaren met hele mooie fijne mensen.
Wat er voor mij toe deed op school was dat, het plezier en de expressie, de warmte en de verbinding!

Dat er op school ook mensen waren die dachten dat zij leraren van mij waren en mij wilde leren wat in boeken stond dat was voor mij een bijzaak en de gemoederen liepen dan ook regelmatig behoorlijk op en ik zat vaak meer op de gang dan in de klas.
Zij  ( de zogenaamde leraren) waren vaak niet geamuseerd door het feit dat ik geen oren had voor wat zij zeiden, geen zin had om te leren,  eigenlijk alles in twijfel trok en hen benaderde met mijn vragen over hoe zij dan wel niet aan die informatie kwamen.
Dit was vanuit mij niet bedoeld als een rebelse actie zoals zij wel vonden, dit kwam puur voort vanuit mijn innerlijke weten dat wat ons hier geleerd word in deze wereld  veelal niet op waarheid gebaseerd is en daarnaast ook helemaal niet relevant is.
Iets anders dan schrijven/lezen en op een zeer laag niveau rekenen heb ik niet geleerd, alle andere informatie liet ik aan mij voorbij gaan omdat het voor mijn natuur niet relevant is hier meer over te weten.

Wat voor mij relevant is dat wij terug keren tot ons oorspronkelijk gevoel van vertrouwen hebben in ons Zelf.
Vertrouwen in de eigen innerlijke intelligentie.
Een intelligentie die komt van binnenuit.
Want de waarheid van en over AL het Leven komt daar vandaan.
De intelligentie van het HART kan enkel gesproken worden door een Mens wat leeft en spreekt vanuit het Zelf.

Yinthe *

Bewustzijn

één Hartslag

Ik weet mij Zelf en voel mij Zelf diep en innig verbonden
Met de inheemse beschavingen en volkeren
De natuur mensen en volkeren
De Ouderen * De Elders

Dit Is een Samenspraak
Vanuit de Kracht van één
Vanuit de Kracht van NU

VOEL achter de woorden

Wij Zijn één Mens familie
Verbonden met AL het Leven in deze wereld
Verbonden met AL het Leven in de Kosmos

Wees Samen één Hartslag

Kom tot het besef van je Ware Zelf
En hoe jou Ware Zelf verbonden Is
Met AL het Leven

Leg je hand op je HART
En Her~ IN ~ ner
Weet
Ben

Sla vanuit de verbinding met je Zelf de handen in elkaar
Adem Samen ritmisch
The Cosmic breath

Ga voorbij alle geschillen en verschillen
NU

STOP met strijden
Tegen je Zelf
Tegen elkaar
Tegen de aarde
Tegen de dieren
Tegen het Leven

Er is genoeg genomen
Er is genoeg geleden
Er is genoeg gestreden

STOP

Kom tot je ZELF
NU

Wees Samen als schoon Water
Helder
Wees Samen als de Lucht
Overzicht
Wees Samen als het Vuur
Warmte
Wees Samen verbonden met de aarde  * Terra Gaia *
Vriendschap

Vanmorgen liep ik door een prachtig  bos
Ik liep in de ruimte van mijn Hart Samen met véle
Ik liep door ruimere dimensies heen dan die mijn ogen konden zien
Mijn levensadem verbonden met de levensadem van de natuur

* Terra Gaia *

Ik zong liederen
Een Samen zang die klonk door alle velden van Leven heen op deze aarde
De liederen waren klanken
Een Samen bundeling van frequenties
Gezongen door alle beschavingen en volkeren Samen
Waar ik deel van Ben
WIJ die Samen * Terra Gaia * Lief hebben

Kom tot je ware schone Zelf
En wees Samen
één hartslag

Yinthe *

Bewustzijn

Wie jij denkt dat Ik Ben .. Ben ik niet

Ik Ben niet statisch
Ik beweeg Vrij
Vanuit mij
Niet vanuit het beeld wat jij hebt van mij

Bedenk mij niet in een denkbeeld
Ik Ben geen beeld
Ik Ben Leven

Ik Ben als Water

Ik beweeg
Ik Stroom
Ik Adem
Ik draai
Ik kolk
Ik spat
Ik golf
Ik verbind
Ik leef

Ik Ben

Wie jij denkt dat Ik Ben
Ben ik niet
het beeld wat jij hebt van mij
Is niet wie Ik Ben

Denk niets van mij
of over mij
Laat mij Vrij
ZIJN

Als Water
Water dat Bewustzijn Is

Ik Ben Bewustzijn

Ik bedenk Jou niet in een denkbeeld
Jij bent geen beeld
Jij bent Leven

Jij bent als Water

Jij beweegt
Jij stroomt
Jij ademt
Jij draait
Jij kolkt
Jij spat
Jij golft
Jij verbind
Jij leeft

Jij Bent

Wie ik denk dat Jij Bent
Ben jij niet
het beeld wat ik heb van jou
Is niet wie Jij Bent

Ik denk niets van jou
of over jou
Ik laat jou Vrij
ZIJN

Als Water
Water dat Bewustzijn Is

Jij Bent Bewustzijn

Ik respecteer mij Zelf
Ik respecteer Jou
Ten diepste
Als de Bewustzijnswezens
Die Wij Zijn

Yinthe *

Bewustzijn

Een bewustzijn vol aannames

Alles van voeding en gezondheid, religie en spiritualiteit en bewustzijnsinformatie, media en andere informatiekanalen, politiek en schoolsystemen en ga zo door…
Alles wat ons verteld is en wat we gehoord of gelezen hebben, alles wat we denken te weten is grotendeels gebaseerd op het aangenomen hebben van informatie buiten jezelf als waarheid.
We nemen heel vaak zonder werkelijk (zelf)onderzoek of eigen ervaring klakkeloos aan wat ons verteld word.
Dit is een mechanisme dat ons weghoudt bij de Wijsheid in onszelf.

Ik observeer dat de communicatie die wij voeren als Mensen met elkaar heel vaak gebaseerd is op wat wij denken te weten en dat we  weinig écht vanuit onze eigen innerlijke informatie en wijsheid spreken, handelen en Zijn.

Momenteel ga ik door een periode heen waarin ik mijzelf wederom diep aan het confronteren ben.
Wat weet ik werkelijk?
Welk weten komt uit mijzelf en welk weten DENK ik te weten en is  gebaseerd op aannames.
Waar spreek ik volledig vanuit mijzelf en waar ben ik informatie aan het verkondigen die ik aangehoord of gelezen heb?

Ik weet dat ik hier in deze wereld ben om volledig mijn eigen kleur en klank te tonen en om volledig mij Zelf te Zijn.
Dus geen kopie of aftreksel van iets of iemand anders te zijn of buiten mijzelf vergaarde informatie te verkondigen die ik niet uit mijzelf komt of die ik niet ervaren heb.

Hoe kan verbinding tussen Mensen werkelijk tot stand komen en de daaruit voortkomende wezenlijke communicatie als we niet werkelijk en volledig vanuit ons eigen bewustzijn spreken?

Zelf heb ik diepe interesse voor de heilzame werking van voeding, kruiden en planten.
Graag ondersteun ik mijn lichaam op een natuurlijke manier.
Mijzelf observerend kom ik er bij uit dat veel van wat ik denk te weten over voeding veelal afkomstig is van informatiebronnen buiten mijzelf.
En ik confronteer mijzelf ermee dat het geen eigen wijsheid is wanneer ik mij laat informeren door internet en alles wat daar gezegd word over voeding of andere onderwerpen, om dan vervolgens te denken dat ik er echt iets over weet en deze informatie door te geven.

Natuurlijk kan informatie wel diep resoneren met de in mij aanwezige informatie en de herinneringen die ik in mij draag.

Internet, boeken, spirituele en gezondheidsgoeroes, regeringsleden, religieuze ‘leiders’ overal word informatie verkondigd.
Maar komt die informatie die er verkondigd word ook echt uit die Mens Zelf?
En brengt al die informatie een Mens ook echt terug bij de eigen innerlijke afstemming met zich Zelf?
Of houdt het je in een buiten je Zelf zoekende beweging?

STOP met zoeken en gij zult vinden zijn woorden die meer passend zijn bij mij dan de bekende uitspraak: Zoek en Gij zult vinden…
Want wat vind je dan, de waarheid of een leugen?
Ik realiseer mij dat zoeken buiten jezelf of het alsmaar vergaren van informatie buiten jezelf een afbreuk is aan je eigen autonomie en kracht.
In werkelijkheid ontkracht je jezelf.
Natuurlijk kunnen we ons laten inspireren.
Ik observeer echter dat in deze wereld er een gemakzucht ontstaan is om ons te laten informeren door externe bronnen en we daardoor niet werkelijk naar binnen keren in onszelf om uit te komen bij de informatie die in onszelf aanwezig is.

Realiseren wij ons wel hoe ontzettend Wijs wij Zelf Zijn?

Wil ik uitkomen bij de innerlijke informatie die in mij aanwezig is bijv aangaande heilzame voeding dan kan ik alleen maar inwaarts keren, aandachtig in afstemming gaan met mijn eigen bewustzijn en met aandacht afstemmen op mijn innerlijk weten in verbinding met de trilling van het voedingsmiddel en voelen wat mijn lichaam in verbinding met mijn bewustzijn nodig heeft in DAT moment, wat op een ander moment weer anders kan voelen en zijn.
Wat resoneert met mij hoeft dus niet te resoneren met jou.

Ik kan helemaal NIETS zeggen over jou of wat goed zou zijn voor jou.
En NIEMAND kan iets zeggen over mij en wat goed zou zijn voor mij.

Naast alle aardse en spirituele/bewustzijnskennis die we hebben opgedaan en waar we nu dus een heleboel over denken te weten, denken we ook maar al te vaak te weten wat goed is voor een ander en dit is niet zo.

Erkennen dat ons bewustzijn vol gepropt zit met aannames kan heel confronterend zijn.
De persoonlijkheid is mede gebaseerd op een (spiritueel) intellect beeld van zichzelf gebaseerd op opgedane kennis en via alles wat de persoonlijkheid denkt te weten houdt een persoon de identificatie met het onware zelf in stand.
Als wij echt willen leven in Vrijheid en terug willen keren tot onze oorspronkelijke natuur dan zullen we afscheid moeten nemen van misschien wel alle opgedane aangeleerde kennis en informatie.
Ook op spiritueel en religieus vlak.
Want als we heel eerlijk naar onszelf zijn is spiritueel gezien ook bijna alles op aannames gebaseerd.

De afgelopen jaren heb ik diepzinnige confronterende processen ervaren.
In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat alle confrontaties die ik aangegaan ben (en aanga) met mijzelf,  mij uitlieten komen bij het feit dat veel van wat ik dacht te weten niet mijn eigen gedachtes waren, niet mijn eigen weten en dat het niet altijd voortkwam vanuit mijn eigen Wijsheid.

Misschien is de grootste bevrijding in dit moment wel dat we kunnen zeggen:

Ik weet het niet
Maar ik BEN hier wel
Aanwezig en met aandacht
Betrokken bij mijn medemens, de dieren, de natuur en AL wat leeft

Hebben wij het lef om op de DELETE knop te drukken in onszelf?
Om ALLES los te laten wat we denken te weten…
Af te leren wat we aangeleerd hebben gekregen…
Zodat we VRIJ van aannames kunnen verbinden met onszelf, met elkaar en het AL het Leven.
En VRIJ van aannames kunnen gaan spreken vanuit onze eigen innerlijke Wijsheid.

Yinthe *