Bewustzijn

De Mens als Waarnemer

Wat Is écht Zien?
Wat Is elkaar écht Zien?

Wat Is Waarnemen en Observeren?

Is Zien iets wat je doet enkel met je ogen.
Of is werkelijk en waarachtig Zien enkel mogelijk als je kijkt vanuit Bewustzijn.
Als je kijkt van binnenuit, aanwezig en met diepe aandacht.

In het dorp waar ik woon staat langs de weg een bankje.
Op het bankje zit een plaatje geschroefd met daarop de tekst:

Een goed gesprek begint
Met iemand écht Zien

Het raakte mij om deze tekst te zien staan.
Het liet me een gevoel van vertrouwen ervaren.
Vertrouwen dat Mensen steeds meer Inzicht krijgen in wat er nodig is om elkaar écht te ontmoeten.

Van Mens tot Mens
Van Hart tot Hart

Nadat ik de tekst las stuurde ik een dierbare vriendin een sms en deelde met haar de tekst die ik zojuist gelezen had.
En maakte van de gelegenheid gebruik om haar te zeggen dat ik haar écht ZIE *

Want in een wereld waarin Mensen maar zelden voelen dat Zij écht gezien worden in hun Kern.
Weet ik dat ik hier met vele andere  waarnemende Mensen ben om vanuit mijn Eigen Kern de ander écht te Zien,
en om waarachtige verbinding weer werkelijk tot Leven te laten komen in deze wereld.

Wij Zijn in staat om Oorspronkelijke verbindingen te herstellen.
Vanuit de Zuivere Kracht van elkaar écht Zien, voorbij de persoonlijkheid en diens soms rare streken.

Ik benut graag ieder Moment waarin het mogelijk Is om mijn Open HART te laten spreken.
Vanuit het besef dat niet alleen een goed gesprek begint maar ALLES begint met je ZELF en elkaar écht Zien.

In mij is het gevoel aanwezig van wat werkelijke Verbondenheid met elkaar is.
En ik ben bereid om alles wie Ik Ben in te zetten om door alle sluiers en gedachten heen te kijken.
Sluiers en gedachten die tussen Mensen in zijn geplaatst om te voorkomen dat Wij Ons als één krachtige Mens familie verenigen met elkaar.

In mij draag ik het vermogen om neutraal naar een ander te kijken.
Om de ander waar te nemen zonder dat ik DENK te weten wie de ander Is.
Zonder dat ik een ander veroordeel op uiterlijke kenmerken.
En zonder een oordeel te vellen over iemands gedrag en handelen.

Graag maak ik gebruik van het in mij aanwezige vermogen om verbondenheid te Scheppen via mijn emotionele gevoelsbewustzijn.
En om vanuit mijn Innerlijke bewustzijn te kijken naar het Innerlijke Bewustzijn van de ander.

Zo bekrachtigen Wij elkaar.

Vaak denken dat we dat we een ander echt Zien.
En we denken vaak vanuit onze eigen invullingen over een ander, een ander echt te kennen.
Echter we zijn vaak verstoord in onze waarneming, omdat we vaak kijken vanuit een voor-gevormde perceptie,
en vanuit  wie we DENKEN dat een ander is.

Als ik daartoe de Vrijheid zou nemen zou ik de tekst op het bankje langs de weg in mijn dorp aan willen vullen met de tekst:

Je kunt iemand alleen écht Zien.
Als je kijkt vanuit het NU.
En vanuit de Innerlijke ruimte van ZIJN.

De Oorspronkelijke Mens.
Is een Ziener.
Een observator.
En kijkt vanuit  Bewustzijn.
Neutraal.

Ieder NU Moment.
Is een NIEUW Moment.
Laten we bereid zijn om ieder Mens.
In het NU als nieuw te ontmoeten.

Laten we Ons Oorspronkelijke vermogen.
Om te ZIEN vanuit Bewustzijn.
Weer aanzetten en elkaar Zien.
Als Wie We werkelijk Zijn.

Voorbij Goed en Fout.
Voorbij Voor en Tegen.
Voorbij Ras en Kleur.
Voorbij Rijk en Arm.

Let Us Unite
Together

Yinthe *

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply