Bewustzijn

Vrijheid Eigenheid Samen

De Kracht van de Mensen, die verzoeken om Samen (zie filmpje onder de tekst)
Het ontroerd mij diep.

Ik kan de beweging voelen die hen drijft om de boodschap uit te dragen en ik kan zien vanuit waar de vuurkracht bewegingen gemaakt worden.

Intentioneel zo betrokken bij het Leven en deze betrokkenheid zichtbaar maken in woord en daad.
Een enorm diep gevoel van respect heb ik hiervoor.

Vanuit essentie en natuur gewijs gaat Samen niet om boeren of burgers.
Maar om volkeren vanuit alle windrichtingen, Mensen én Dieren uit alle gelaagdheden van de Samenleving  in deze wereld en in ALLE werelden waar Leven is.

De betekenis van werkelijk Samen is Voelen en Weten dat je verbonden bent met iedere levensvorm, dit beperkt zich nimmer of nooit tot een vorm of een groep, is niet gelinkt aan religie of een bewustzijnsovertuiging of een concept van hoe het zou moeten zijn.

Je realiseren dat je Zelf de vibratie van Verbinding Bent dat maakt dat verbinding werkelijk tot Leven kan komen met een ieder die je ontmoet of  niet fysiek ontmoet.
Want Samen gaat niet per se over fysiek bij elkaar zijn, het is een energie die bruisend en levend aanwezig is in een Mens dat beseft dat hij of zij verbonden is met AL het Leven.

In iedere Hartslag
In iedere ademteug
Verbonden zijn met AL het Leven
Dat is SAMEN voor mij

Kun jij degene die zich opstelt als een vijand liefhebben?

In ieder Mens en Dier De Kern zien brengt ons terug tot het respecteren van de eigenheid van ieder Mens en Dier en iedere Levensvorm.

Als  ALLE concepten en overtuigingen die voortkomen vanuit aannames ook binnen spirituele en bewustzijnsbewegingen zouden komen te vervallen dan vervallen direct de denkbeeldige grenzen tussen de Ik en de Jij.
Ik en Jij worden dan WIJ.

Waar in de ruimte van WIJ ieder Mens en Dier autonoom in eigenheid kan bestaan zonder gekaderd te worden door vormen die beperken of door de beperking van labels en benamingen zoals boeren of burgers.

Als ieder Mens en Dier ten diepste gerespecteerd zou worden dan zou alles  tot de werkelijke wezenlijke vibratie van Samen en de Ware betekenis daarvan terugkeren.

De ruimte van WIJ is enkel dan waarlijk een ruimte van Liefde.
Een ruimte van Liefde waar een ieder zich WELKOM voelt.
Waar een ieder aan de oever van het water kan komen rusten.
Omdat water bewustzijn is en WIJ bewustzijn ZIJN.

Yinthe *

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply