Browsing Category

Bewustzijn

Bewustzijn

Het effect van onze Aanwezigheid

november 17, 2022

Als jij je Nu zou beseffen wat het werkelijke effect is van jou Aanwezigheid in deze wereld
Zou je dan bewust Aanwezig Zijn in het Nu
De rem eraf halen in je Zelf
En Leven als wie je bent
Als wie jij voelt en weet te Zijn
Zonder schaamte en zonder schroom

Zou je bereid zijn om alle aardse afleidingen
Alle op aanname gebaseerde overtuigingen en gehechtheden
Die mede geleid hebben tot de identificatie met de persoonlijkheid
En de daaruit voortkomende patronen en denkbeelden
Loslaten te laten

En te gaan staan voor wie je bent

Voor wat je voelt
Voor wat je écht voelt
Voor wie je écht bent

Zou je spreken op jou Eigen Wijs
Niet de Wijs van een ander
Maar jou eigen taal
De taal van Jou Hart

Zou je bewegen
Vanuit je Eigen ritme
Onbevangen en onbevreesd
Ongemaskerd Open je Zelf Zijn

Zou je kleurrijk stil Zijn
Op jou eigen manier
Stil Zijn
Rust brengen in een wereld die het nodig heeft

Zou je grenzen laten vervagen
Zodat velden van Leven zich zouden openen
Zodat AL het Leven elkaar kan ontmoeten
Zodat WIJ…
Elkaar kunnen ontmoeten, écht kunnen ontmoeten
Zonder iets of een gedachte tussen Ons in

Zou je de wereld openlijk tonen hoe mooi je bent
Hoe ontzettend mooi jij bent
Hoe kunstig Jij Jij bent
Zoals er geen ander is
Zoals Jij
En dat weet ik
Omdat ik weet dat er geen ander is
Zoals Ik

Zou je je niet langer conformeren aan iets of iemand buiten je Zelf
Die het beter weet of meer weet, denkbeeldig wijzer is als jij Zelf
Zou je je eigen Wijsheid erkennen
En Leven als een Wijs Mens
Eenvoudig en krachtig Aanwezig

Zullen we dan Nu….

Aanwezig in het Nu Zijn
Beseffen dat we Nu Zijn
Dat wij het Leven Nu zijn
En het Leven NU Leven

In volledig besef hoezeer het er toe doet dat Wij hier Aanwezig Zijn

Yinthe *

Bewustzijn

Wees het Mens

oktober 19, 2022
Wees het Mens dat zijn eigen Blauwdruk Codes Leeft
Wees Eigen Zinnig je Zelf

Wees het Mens dat nimmer kopieert
Wees je Origineel je Zelf

Wees het Mens dat betrokkenheid toont
Wees met Aandacht Aanwezig vanuit je Zelf

Wees het Mens dat zijn eigen Wijze Taal Klank spreekt
Wees Eigen Wijs je Zelf

Wees het Mens dat zijn Hart toont
Wees Open Hartig je Zelf

Wees het Mens dat Rust brengt in de chaos
Wees in alle Rust je Zelf

Wees het Mens dat het Leven toont
Wees Levendig je Zelf

Wees het Mens dat in het NU leeft
Wees NU Krachtig je Zelf

Yinthe *

Bewustzijn

De Bron verbinding Open houden

oktober 13, 2022

De Mens Is In en via Zijn Innerlijke Hart ~ Zijn innerlijke universum verbonden met Zijn Thuis Bron.
De Thuis wereld(en) waar de Mens vandaan komt Zijn in zijn Aanwezigheid in deze wereld te Voelen en te ervaren wanneer de Mens gegrond Aanwezig is In het fysieke lichaam en naar binnen keert.

Gegrond Aanwezig Zijn In het lichaam waarbij Buik, Hart en Hoofd als een 3 eenheid verbonden zijn met elkaar is enorm essentieel om de verbinding te ervaren met het Wezens Eigen Gods Bewustzijn.
Met de voeten stevig op de grond Leven is essentieel om Zelf je Leven te leiden in verbinding met je natuurlijke gevoelswereld zodat je denken en handelen vanuit je Eigen Bron Voelen voort komen.

Echter in deze wereld word de Mens diepgaand gemanipuleerd door externe invloeden.
Daardoor handelt een groot deel van de Mensheid niet vanuit eigen gedachten maar door ingegeven gedachten en vanuit gedachten opgewekte gevoelens (Mind Control)

Een diepgaande wijze van externe invloed op het denken, voelen, handelen en de wijze van leven van de Mensheid in deze wereld vind plaats middels digitale invloed, op een wijze die zo veelomvattend is dat wij ons nauwelijks beseffen hoe groots deze invloed is.

Verstoringen fysiek, geestelijk en emotioneel en onbalans situaties ontstaan door deze invloed.

Dit is niet de eerste keer dat ik dit ‘Thema’ onder de Aandacht breng.
Toch word de beweging wederom door mij gevoeld om het thema aangaande technologische digitale elektrische input naar voren te brengen.

Er is een keuze die door de Mens Zelf gemaakt kan worden en die op een bepaald moment ( die al aangebroken is naar mijn inziens) noodzakelijk zal blijken te zijn in hoeveel ruimte wij het digitale spectrum geven in ons leven.
En dat de ruimte die we eraan verkiezen te geven ook echt een keuze vanuit ons eigen Bewustzijn is.
En dat het gebruik van apparatuur ingezet word vanuit Bewustzijn om Bewustzijn te laten communiceren door het digitale spectrum heen.
WIJ zijn het Zelf die de keuze te maken hebben om de Bron verbinding in en met ons Ware Zelf open te houden en voorop te stellen.

Er word ons een levenswijze getoond sinds een tal van jaren die ons laat zien dat wij ons op velerlei wijze te verhouden hebben met apparatuur om te kunnen deelnemen aan de Samen Levende maatschappij.
We hebben zoals het ons word gespiegeld een smartphone nodig voor ons werk, ons persoonlijke leven maar ook om zaken te regelen met instanties.
Daarbij hebben we de bekende digid code nodig om in te loggen bij deze (overheids) instanties, waarvan het lijkt dat deze plaats gaat maken voor een QR code.

Maar niet alleen voor zakelijke handelingen maar ook sociale persoonlijke interacties met elkaar zijn wij ons gaan verhouden tot het veelvuldig gebruik van smartphones/telefoons en andere apparatuur.

We verhouden ons door het veelvuldige gebruik hiervan tot grootste afleidingen die ons af leiden van de voelende verbinding met ons Zelf.
De Mensheid ervaart een diepgaande digitale hypnose die tot een verslaving geleid heeft die vraagt om Bewustzijn.

Het is een levenswijze die ons door onze eigen acceptatie ervan is opgedrongen maar die echter een zeer diepgaande invloed heeft op de voelende en heldere natuur van de Mens die de voelende verbinding met Zijn Thuis Bron verstoord.

Uit eigen ervaring weet ik en kan ik zeggen dat wij niet akkoord hoeven te gaan met de digitale input zoals wij deze momenteel NOG ervaren.

Graag deel ik ter vervolmaking van dit geschreven stuk een aantal van mijn eigen ervaringen waarmee ik laat zien dat er een mogelijkheid is voor een eigen wijze van leven en daarmee een andere tijdlijn (uitkomst).

Zelf maak ik gebruik van een oude laptop aan een vaste kabel, ik heb nooit gebruik gemaakt van   wifi dit omdat ik altijd gevoeld heb wat dit met mijn lichaam en gemoedstoestand doet.
Ik ben altijd bij het gebruik van een oude nokia gebleven en ben nooit overgegaan op een Smartphone dit omdat ik innerlijk wist en voelde dat dit niet in lijn is met wie Ik Ben.
Tevens heb ik nooit een digid code aangemaakt, terwijl ik net als ieder Mens ook weleens documenten nodig heb (gehad) waarvan ons word voorgehouden dat die enkel met deze code verkrijgbaar zijn. Het idee  dat ik documenten enkel digitaal zou kunnen inzien met een code en niet meer op papier ging tegen mijn gevoel in.
Ik betaal niet contactloos wanneer ik pin want ik hou van contact, daarom rekening ik mijn boodschappen ook altijd af bij een kassa met een Mens achter de kassa en niet bij een scan kassa.
Ik uit ook vaak aan de Mens achter de kassa hoe blij ik ben dat hij of zij daar zit en dat we contact kunnen maken Samen,  want dat is voor mij LEVEN.

In omgevingen waar zoals we kunnen waarnemen de digitalisering snel zijn intrede doet initieer ik heel bewust vanuit gevoel en in verbinding het Leven.
Dat is waarom Wij naar deze wereld gekomen zijn als Leven doorstromende Mensen om deze wereld te verlevendigen.

Vanuit zachtheid maar op krachtige wijze heb ik in alle voortgaande jaren instanties, organisaties en bedrijven laten weten dat ik geen voeling heb met de digitale wijze waarop zaken tegenwoordig geregeld worden.
Ik heb vele Mensen kennis laten maken met wie Ik Ben als voelend Mens, een Mens die de Natuurlijke trilling diepgaand in zich draagt en deze trillingen meegenomen heeft naar deze wereld.
Altijd heb en zal mijn benadering open en vriendschappelijk zijn wanneer ik deel dat ik niet tegemoet wil en kan komen aan de handelingen die van mij gevraagd worden.
Ik toon dan ook altijd andere mogelijkheden zoals bijv de mogelijkheid om documenten per post op te sturen naar mij of andersom ik naar hen MET een leuke kinderpostzegel 🙂

En het mooie is … Het is mogelijk!
De Mensen bij instanties, organisaties en bedrijven zijn altijd welwillend om hetgeen wat ik laat zien als mogelijkheid mede mogelijk te maken vanuit hun eigen vrije keuze.
AL tijd laat het Leven zien dat er andere mogelijkheden zijn mede omdat ik deze mogelijkheden mee zichtbaar maak door trouw te Zijn aan mij Zelf.

Laten we dat doen als Mensheid.
Trouw Zijn aan onze Ware Zelf.
En de Bron verbinding in ons Zelf open houden of dieper open maken.
Niet enkel voor je Zelf maar voor AL het Leven.

Yinthe *

Meer lezen over dit thema:

Onderdrukking door digitale technologie

Onderzoek doen naar technologie en smartphones:

Bewustzijnsinformatie over blue light chips in smartphones

Bewustzijn

Vrij om te Zijn

augustus 23, 2022

Hoelang wachten we al om Vrij te Zijn wie we AL Zijn
Draaien we Eeuwig durende rondes om de Kern van ons Zelf heen
Gaan we door de eenzame krochten heen van alleen
Spreken we niet vanuit Ons Ware Zelf maar vanuit geleerde zweem
Kregen we rollen van de persona te leen
Vaak als een steen aan het been

Hoelang gaan we onszelf nog ( laten) ont-krachten
De leugen die we ‘leven’ heimelijk verachten
Terwijl we op een oplossing of redding van buitenaf wachten
En Vrijheid gegeven door externe partijen buiten onszelf verwachten

Ik adem, ik lees, ik leef
Ik verdiep
Ik Ben Diep
Aanwezig IN het Kosmische Levensboek

Ik erken mij Zelf
Als deel van dit Levensboek
Het is de waarheid
Waar ik deel van Ben
Waar Wij deel van Zijn

Voelbaar aanwezig in wat het geschrevene NU van mij vraagt
Van Ons vraagt
En dat Is om de informatie
Te ZIJN

Beziel de informatie
Leef de informatie
BEN de informatie

Vrij breken
Vrij spreken
Vrij komen
Vrij stromen

Ruimte gevend aan de Levende Goddelijke Macht
Het Open Baren van Het Ware Pure Hart van Kracht

Mens …

Ik heb mij zo diep te uitten, ik heb je zoveel te zeggen
Mijn Hart helemaal open te leggen
Het blad te verwijderen wat mij voor de mond is gelegd
Vrijheid van spreken behoort tot ons goddelijk bestaansrecht

Tevens heb ik zo diep Stil te Zijn
Jou oren zullen me dan niet horen
Maar als jij diep voelend aanwezig bent in je Zelf
Zul je voelen dat ik er Ben ieder levendig ochtendgloren

Als een verbindende aanwezigheid
Die de frequentie opent van Vrijheid

Vrij om te Zijn
Mij Zelf te Zijn
In Vrijheid
Ons te Zijn
Als Wie we werkelijk Zijn

Hoelang wachten we nog?
Wachten we nog?

Yinthe *

Bewustzijn

De Kracht van Neutraal Aanwezig Zijn

juli 18, 2022

We leven in een wereld van tegengesteld denken.
Voor of tegen ~ Goed of slecht ~ Mooi of lelijk ..

Een wereld waar meningen snel gevormd worden en waar ‘overal’ iets van of over vinden de norm lijkt te zijn.
Een wereld waar reactief gedrag als normaal menselijk gedrag word beschouwd.

Een mening word gevormd over iets of iemand op het moment dat niet eigen gedachten zich vormen en de overhand nemen.
Spirituele ~ religieuze ~ maatschappelijke ~ culturele ~ educatieve ~ systematische geprogrammeerde overtuigingen hangen nauw samen met het vormen van een mening en het ergens iets van vinden.

Strijd komt voort uit het denken in voor of tegen ~ Goed of slecht ~ Mooi of lelijk ~
Strijd komt voort uit onware denkbeelden.

Wat vind jij daarvan?
Ken je deze vraag?

Vele zouden verbaasd zijn wanneer ze een Mens (of Mensen) zouden ontmoeten en de vraag zouden stellen wat vind jij daarvan?
En het antwoord in alle oprechtheid zou zijn:
Ik vind daar NIETS van.
En dat dat dan ook écht werkelijk zo zou zijn.

Ik heb mensen gesproken die zeggen dat het onmogelijk is om neutraal te zijn, geen mening te hebben en om niets te vinden over iets of iemand.

Wanneer een Mens ten diepste Aanwezig is in zijn of haar lichaam zonder gedachten en zo de wereld in kijkt dan kijkt dit Mens vanuit zijn Goddelijke Aard, vanuit Bewustzijn.
En het is MOGELIJK voor ons als Mens om weer te LEVEN in deze staat van Zijn.

BEWUSTZIJN van origine is Neutraal
Bewustzijn vind niets maar Is

Neutraal Zijn is niet passief Zijn
Maar actief Aanwezig Zijn vanuit Levens Kracht

Neutraal Zijn neutraliseert en ontstoord
Brengt Balans waar onbalans is

Wat zou er gebeuren als wij stoppen met reageren, een mening hebben, ergens iets van vinden en oordelen?
Wat zou er gebeuren als wij stoppen met denken zoals er gewild word dat wij denken?

ZIJN…..

In de Mens is een Oase van Rust
Ook wel aangeduid als Het Nulpunt
Een Mens die zich centreert in deze Zone
Is Zelf een Oase van Rust
Een Mens die zijn Natuur Eigen Rust weer ervaart kan opstaan vanuit Levens Kracht

Stel je eens voor …
Wat zou er allemaal mogelijk Zijn …
Als de Mens familie op zou staan in Kracht …

De Kracht van het neutraal Aanwezig Zijn *

Yinthe *

In een ander moment schreef ik een tekst die een nauwe samenhang heeft met hetgeen wat hierboven geschreven staat.
Het zou een aanvulling kunnen zijn deze tekst ook nog eens te lezen:

Reactief geprogrammeerd gedrag

 

 

 

Bewustzijn

In Samenspraak met de Dieren

juli 4, 2022

Onderstaande woorden zijn ontstaan middels observatie en in Samenspraak met de wezens die wij dieren noemen.
Ik ben een ambassadeur van Het Leven alsmede ervaar ik mijzelf ook als een ambassadeur in naam van de dieren zolang een groot deel van de Mens hen nog niet wezenlijk voelt en verstaat op de wijze waarop dit mogelijk is.

Als Mens voel ik de dieren verfijnder dan dat ik menig mede Mens voel, dit omdat zij zich in openheid laten voelen en ook ik open sta voor hen.
Zo versta ik vaak ook helder in gevoel wat zij communiceren.
Zij zijn namelijk eerlijk en direct en communiceren ook op die wijze.
Dieren zijn zo Wezens vol puur in de wijze waarop zij verbinding maken.

Wat mij opvalt is dat de dieren een ‘bij rol’ lijken te hebben hier in deze wereld.
Zelf ervaar ik dat Zij een gelijkwaardige positie hebben in relatie tot de Mens, ook in de processen die er gaande zijn hier op aarde.
Wat er geschied op aarde alsmede ook buiten de aarde gaat ons allemaal aan en ik zie dan ook vanuit mijn bewustzijn en mijn visie dat er veel meer erkenning, ondersteuning en aandacht, zachtheid en liefde en samenwerking mag zijn voor en met de dieren wezens vanuit volledige gelijkwaardigheid.
Ook tussen Mens en Dier mag de hiërarchie komen te vervallen.

Ik voel mij dan ook diep bewogen om zichtbaarheid te scheppen in het blikveld van mijn mede Mens en om een bewustzijnsschakel te Zijn aangaande het in herinnering brengen van wie de dieren werkelijk zijn en welke bijdrage zij leveren in het mede in balans brengen, het verfijnen en verdiepen van de gevoelslagen in de Mens en het algehele Leven hier op aarde.
Zodat de rechtmatige plek die de dieren wezens hebben in de schepping weer erkend zal worden.
Ook voel ik mij bewogen een schakel te zijn om het diepe weten dat verborgen geraakt is in de Mens te stimuleren zodat de Mens zich het feit weer zal herinneren dat de mogelijkheid er is dat buitenaardse beschavingen * Onze sterrenfamilie * zich tonen door de  (huis)dieren op aarde heen en op deze wijze met ons communiceren en ons observeren en informatie naar ons toe transporteren.
Tevens is het zo dat er ook buitenaardse (Mensachtige)  wezens zijn die Zelf het uiterlijk van een dier vertonen en ook hier mag de Mens zich weer bewust van worden want zij zullen zich nu ons bewustzijn zich steeds meer zal gaan verruimen ook gaan tonen aan de Mensheid.
Zelf voel ik mij nauw verbonden met de leeuwenbeschaving.

Samen het Leven belevend en bevoelend met de prachtige wezens (de honden) die je op de foto ziet bij de tekst kwam onderstaande tekst tot stand.
Niet omdat het enkel hen woorden zijn, want ik heb geschreven in naam van alle dieren wezens.
Echter de tedere voelende en liefhebbende wijze honden waarmee ik samen leef zijn het wel die mij dagelijks diep observeren en mij aanraken in mijn diepste emotie en voel Kracht.
En door hun aanwezigheid heb ik kunnen voelen… Ja, dit is het Moment…
Om te spreken in naam van De  dieren *

Grote dankbaarheid in en vanuit mij voor ALLE dieren die er Zijn en die Hier Aanwezig Zijn met Ons
Pure, wijze,  zachte en krachtige Wezens die wij weer in gelijkwaardigheid moge omarmen als onderdeel van het Geheel.

*********************************

MENS

WIJ …  die dieren genoemd worden
Wij zijn met vele hier
SAMEN met Jullie

Zijn jullie bereid om de scheiding die door denkbeelden tussen ons is ontstaan op te heffen
Om het denkbeeld te laten vervallen dat wij minder zijn omdat wij ‘dier’ zijn
En jullie meer omdat jullie Mens zijn

Zijn jullie bereid om Jullie Ware Zelf te openen voor Ons
Om de Levens Hartslag te voelen die ook in ons klopt
Zoals ook in jullie

Zijn jullie bereid  om op gelijke voet te staan met Ons
Om de gelijkwaardigheid van Wezens Vol Leven weer te Beleven Samen
Waardoor de hiërarchie van hoger en lager zal komen te vervallen

Zijn jullie bereid om de Taal te spreken die wij spreken
De Taal van gevoel
Want vanuit gevoel verbinden wij en spreken wij

Zijn jullie bereid om Ons toegang te geven tot jullie gevoelsbeleving
Zodat jullie Mensen Ons weer echt kunnen Voelen
En daardoor ook weer jullie Zelf

Zijn jullie bereid om naar Ons te luisteren
En om Ons écht te horen
Om te verstaan wat Wij communiceren van Wezen tot Wezen

Zijn jullie bereid om te herinneren
Dat Het Ware Leven geleefd word in het NU
Want dat tonen wij jullie

Zijn jullie bereid tot realisatie te komen dat ook wij Wezens Zijn met gevoel
En dat het tijd is om ons te erkennen als Wie Wij Zijn
Zodat we  in harmonie kunnen Samenleven en Samenwerken met elkaar

*

Bewustzijn

De Gouden Zon

juni 6, 2022

Gedachtes van het zelf niet Zijn of niet kunnen
Gedachtes die zeggen dat je iets moet worden terwijl je het AL bent
Gedachtes aan destructie, hel en verdoemenis
Zijn slechts leugens die nog geen Waarheid kennen

In de Mens schijnt oneindig de Zon
De Zon van waarachtig Leven
De Gouden Zon
De Zon van Bron

Het is aan de Mens om deze Zon die nooit ondergaat of opkomt
Maar AL tijd vertegenwoordigd is in de Mens
Te tonen als een staat van Zijn
En de warmte stralen te schenken aan al wat is en AL wat leeft

Gedachtes van nietig, klein en nederig zijn
Gedachtes  die zeggen dat je moet leren en presteren en verlichting moet bereiken om hoger te gaan en te staan
Gedachtes aan eindigheid of aan dood
Zijn slechts leugens die nog geen Waarheid kennen

In de Mens schijnt de Gouden Zon
De Zon van oneindig Leven
De eeuwige Zon
De Zon van Bron

Het is aan de Mens om deze Zon die geen einde kent en geen begin
Maar AL tijd aanwezig is In de Mens
Te tonen als een staat van Zijn
Door gekleed in Goud naakt je Zelf te Zijn

Yinthe *

Bewustzijn

Onderdrukking door digitale technologie

maart 15, 2022

Als Mensheid zijn we buiten onze Ware Zelf om ons gaan verhouden tot digitale technologie en de apparatuur die ons aangeboden word om gebruik van te maken.
Buiten onze Ware Zelf om daar bedoel ik mee dat de Mens digitale apparatuur is gaan gebruiken als een automatische gedragshandeling zonder zichzelf vanuit bewustzijn te begeleiden in het gebruik ervan.

Tijd doorbrengen achter schermen en met apparatuur is wellicht een van de grootste hedendaagse afleidingen waar de Mens aan onderhevig is.

Technologie kan ons als Mens vele voordelen bieden wanneer het gebruik ervan voortkomt uit het Zelf, begeleid word vanuit het Zelf en ten diensten staat van het Bewustzijn van de Mens, de aarde en al het leven in de kosmos.

Echter, we hebben digitale technologie dermate veel ruimte gegeven dat het geleid heeft tot een enorme onderdrukking van het voelende – Bewustzijn.
Naast dat technologie leid tot onderdrukking wat ten kosten gaat van de verbinding met het eigen Zelf, heeft technologie ook geleid tot een enorme armoede van voelend contact met andere Levensvormen.

Laten we eerlijk zijn om te bekennen dat er een grootste verslaving ontstaan is aangaande het gebruik van de diverse apparatuur die tegenwoordig voor handen is.
Een Mens zou zich ogenschijnlijk geen raad meer weten zonder de dagelijkse bezigheid van veelvuldig tijd doorbrengen achter en met schermen.
Het dagelijks (veelvuldig) checken van mail, social media, het nieuws en het voeren van telefoongesprekken, sms-en en appen om maar wat te noemen neemt vele levensmomenten in beslag.

Levensmomenten waarin de Mens écht Aanwezig zou kunnen Zijn.
En mogelijk aandacht zou kunnen besteden aan zijn eigen innerlijke voelende Natuur en alle krachtige creatieve en scheppende bewegingen die daar mogelijk uit voort kunnen komen.

Zelf draag ik het vermogen in mij om verfijnd en helder te voelen wat technologie en het gebruik van apparatuur doet met mijn en naar mijn inziens onze gemoedstoestand, ons bewustzijn, ons fysieke lichaam en brein.
De verfijning en helderheid om dit te voelen komt voort uit mijn natuurlijke vermogen maar ook vanuit het feit dat ik in de voortgaande jaren en nog steeds mijzelf begeleid in het gebruik van apparatuur.
Ik heb nog nooit een smartphone gehad en meerdere langere en kortere periodes heb ik de afgelopen 10 jaar doorgebracht zonder gebruik te maken van telefoon of laptop.
In reizen naar verre landen, binnen NL maar ook als ik thuis was.
De periodes waarin ik geen gebruik maakte van apparatuur en de drangmatigheid neutraliseerde die in mijn brein was ontstaan om gebruik te maken van apparatuur zijn voor mij periodes geweest van diepe uitzuivering en hebben een enorme bijdrage gehad aan het verruimen en verdiepen van mijn gevoelsbewustzijn en lichaamsbewustzijn.

In mijn dagelijks leven is het dan ook een bewuste keuze om het gebruik van telefoon en laptop te beperken tot een minimum.

Naar mijn inziens kunnen wij als Mens een grootste bewustzijnsbeweging maken door onszelf open te stellen om dieper te onderzoeken en te doorvoelen wat digitale technologie en het veelvuldig en vaak ook nutteloos gebruik van apparatuur doet met onze natuurlijke trilling en voelende bewust Zijn.
Wij kunnen collectief en gezamenlijk een beweging maken om het goddelijk gevoelsbewustzijn dieper en krachtiger uit te laten dijen.
Zodat de Levens Bron krachtiger tot Leven komt in deze wereld.

Ik kan dan ook van Harte aanbevelen om eens in je Zelf op bovenstaand onderwerp te reflecteren en eens te doorvoelen en te onderzoeken hoe jij je verhoudt tot het gebruik van apparatuur én om wellicht eens een periode door te brengen zonder apparatuur of het gebruik ervan te minimaliseren zodat je voor je Zelf kunt voelen wat dit doet met jou.

Yinthe *

Bewustzijn

Mens van Vrede

februari 27, 2022

De Mens van VREDE
Weet dat Hij of Zij Zelf vrede is
En handelt als zodanig

De Mens van VREDE
Denkt niet in tegengestelde
Kent geen goed of fout

De Mens van VREDE
Verblijft in het midden en observeert
Vanuit een neutrale blik tempert Hij of Zij de storm

De Mens van VREDE
Verklaart niemand tot zijn vijand
Ook niet degene tegenover zich die zichzelf een vijand noemt

De Mens van VREDE
Laat zich niet verleiden tot een gevecht
Maar strijd vanuit zijn vurige Hart vol Liefde voor AL het Leven

De Mens van VREDE
Verklaart dé Liefde
Nimmer oorlog

De Mens van VREDE
Is een Levensvlam hoeder
Met zijn of haar blik ontvlamt hij de levensvlam in zijn mede Mens

De Mens van VREDE
Draagt in zich dé Levens Kracht
Vanuit deze Kracht ontstaat wereld VREDE

De Mens van VREDE
Laat Vrede ontstaan
Door Vrede te ZIJN

Ik Ben een Mens van VREDE
Met mijn hand op mijn HART
Verklaar ik Vrede aan ieder levend Wezen

Vele Mensen van VREDE
Zijn hier op aarde
Mensen van Vrede verenig je in Kracht met elkaar

Hier en NU en schep Vrede

Yinthe *

Bewustzijn

Kom tevoorschijn

januari 20, 2022

MENS

JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ
Wie Ben Jij

Wat Voel Jij
Wat voel jij werkelijk

Hoe voelt het om Jij te Zijn van binnen
Wat draag jij mee aan de binnenkant wat buiten nog niet kent van Jou

Wie ben Jij
Niet de aangepaste jij maar dé originele Jij

De Jij die wezenlijk VOELT
En dat gevoel LEEFT

Laat het Leven stromen
Als Leven doorstromend Mens

Op JOU eigen Wijze
Wijze Mens

Het Moment is NU
Om tevoorschijn te komen

Om je Zelf vanuit innerlijke dieptes
Open te Baren

Om Mens te Zijn in Openbaring
In de Ware hoedanigheid van Zijn

Jou Dans te dansen
Als schepper van jou dans

Niet meer aanpassen aan
Niet meer meekleuren met

Maak ruimte voor je Zelf
Neem ruimte voor je Zelf

Om Aanwezig en met aandacht de portalen in je lichaam te openen die doorgang bieden
naar de binnen Werelden waar JIJ de waarheid weet en kent

De waarheid van wie het is die jij werkelijk bent
JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ

JIJ bent niet zoals een ander
Wat een Ware Vreugde dat dat zo is

Besef de Schoonheid
Van je eigen Ware Zijn

JIJ én Ik
In AL onze Wezens eigen eigenheid

Zijn Hier
Om kleuren toe te voegen aan de grauwe tinten die uit programma denken zijn ontstaan

WIJ Zijn Hier
Om portalen naar gevoelswerelden Open te laten gaan

De herinnering van wat Mens Zijn werkelijk is
Zal zich Openbaren als jij je Zelf open baart

JIJ als jij
Ik als ik

Uniek, authentiek, specifiek

Emotionele vibratie stromen
Is Kracht die Vrij wil komen

Laat de tranen maar komen
Laat ze maar in vrijheid stromen

Kleurrijk is de schepping
Van de Ware Mens die Voelt

Kom tevoorschijn
Wezens Mooi Mens

Yinthe *