Browsing Category

Bewustzijn

Bewustzijn

Een ruimte van Liefde

Een autorit naar de gevangenis

Zo ongeveer een jaar geleden bracht ik iemand  waarmee ik opgegroeid ben en die ik diep liefheb naar de gevangenis.
Door een aantal wettelijke overtredingen moest hij een aantal maanden daar verblijven en dat was niet de eerste keer.
Een verslaving aan drugs en deel uitmaken van een crimineel circuit zoals dat hier genoemd word kan een Mens tegen het leven strijdige dingen laten doen.
Dingen die dit Mens waarover ik schrijf in de diepte van zich Zelf nooit had willen doen of wil doen maar toch deed en doet.

Wie ben ik om daar over te oordelen?
Wie ben ik om hem niet lief te hebben?

Toen hij de brief ontvangen had om zich te melden op een bepaalde datum bij de gevangenis belde hij mij en vroeg mij of ik hem wilde brengen.
Hij gaf een gevoelsmatige verklaring waarom hij mij vroeg en niet een van zijn maten die hem ook  wilde brengen.
Hij vroeg mij niet omdat ik bijzonder ben maar om het simpele feit dat hij rust ervaart en gedijt bij het feit dat ik hem niet veroordeel om zijn daden.
Hij weet dit wellicht niet bewust maar voelt wel dat ik altijd naar zijn innerlijke Kern kijk en zolang ik deze blijf zien in hem en in ieder Mens weerhoudt mij dit om te oordelen over iemands gedrag of om er een mening over te vormen.

Samen met mijn partner bracht ik hem weg.

Mijn bezoek aan de gevangenis

Tijdens de periode dat hij in detentie verbleef maakte ik regelmatig ruimte Vrij om zijn telefoontjes te beantwoorden en met aandacht naar hem te luisteren.
En zo spraken we tijdens een van die gesprekken af dat ik hem zou komen opzoeken.

De bezoekruimte was een ruimte die een beetje vergelijkbaar is zoals je het in films kunt zien.
Het ene Mens aan de ene kant van het scherm en andere Mens aan de andere kant, waarbij je met elkaar spreekt via een soort ‘telefoon’.
Een tijdje zat ik daar te wachten voordat hij kwam, dit gaf mij de ruimte om alles wat er in die ruimte aanwezig was te observeren, zowel de Mensen als ook de volheid te voelen van de energie aanwezig in de ruimte.
Die volheid van de energie maakte dat ik behoorlijk wat spanningen voelde in mijn lijf.
Het was helder voelbaar hoeveel er zich afspeelt in zo’n gebouw waar mensen lange of kortere tijd in detentie zitten.
Dit vroeg van mij als fijnbesnaard Mens om diep verankerd in mijzelf Aanwezig te Zijn.

Wetende dat fijnbesnaard Zijn Kracht Is.

Toen we elkaar ontmoette zo met het scherm tussen Ons in bleek al snel dat hij zich fysiek niet fit voelde en de gemoedstoestand die hij beleefde was heel neerslachtig.
We spraken met elkaar en door het scherm keken we naar elkaar.
Ik luisterde én liet tussen zijn gesproken regels door mijn Open Hart zonder en met woorden spreken.

Ik herinner me dat er een Zon tussen Ons in begon te schijnen, niet een externe Zon maar de Zon van binnenuit schijnend vanuit de ruimte van Liefde.
De energetische lucht klaarde op in de ruimte maar ook hij klaarde op, zijn mooie en lieve glimlach in zijn verweerde gezicht liet zich zien aan mij.
En mijn lijf kwam in een diepe ontspanning, de ontspanning van Zijn.

De verbinding werd gevoeld en verbinding is waar we allemaal ten diepste behoefte aan hebben.

De Mens Is de Christus

De Christus is het Mens dat kijkt met de ogen van God.
Het Goddelijke Wezen dat Ik Ben en Jij Bent
Dat Is de Christus
Dat staat in zijn geheel los van een religieus gemaakt persoon die wel of niet 2000 jaar geleden geleefd heeft.
Het gaat om Ons en dat wij hier NU Zijn.

De Christus is een Mens dat AL het Leven lief heeft en kent geen voorkeur of afkeur.
Vanuit de persoonlijkheid kun je heel veel houden van je vader, vriend of broer en niet omkijken naar je buurman.
Je kunt houden van je ‘eigen’ kind en niets voelen voor het kind van een ander.
Vanuit het Ware Zelf bestaat persoonsgebonden ‘Liefde’ niet, omdat dit geen Liefde is.
De Liefde zoals ik die in mij draag gaat evenredig uit naar iedereen.
Ik ken het niet dat ik meer Liefde voel voor ‘mijn’ vader als voor mijn buurman of meer van ‘mijn’ eigen dieren houdt dan van dieren waarmee ik niet Samen leef.

Een ruimte van Liefde voor iedereen

10 jaar geleden koos ik ervoor om vrijwilligers ‘werk’ te doen als Maatje zoals dat binnen die organisatie genoemd werd/word.
Ik ben een tijdje gezelschap geweest als maatje van een ex gedetineerde, een man die ik niet kon en evenzo lief heb als de man in de door mij bovenstaand beschreven ervaring.
Voor mij was naar de gevangenis gaan of gezelschap zijn van een ex gedetineerde niet persoonsgebonden, het was een beweging van binnenuit.
Een beweging vanuit mijn ruimte van Liefde.

Laten we allemaal een ruimte van Liefde Zijn.
Voor en afkeuren, meningen en oordelen loslaten.
En de Ware betekenis van De Christus Leven.

Yinthe *

 

Bewustzijn

BEN de originele Jij

In deze wereld zijn we terecht gekomen in een ‘rad’ van herhaling van hetzelfde gedrag, dezelfde patronen en gewoontes voortkomend vanuit maatschappelijke/religieuze/spirituele overtuigingen.
Vaak is het gedrag dat we vertonen niet ons eigen gedrag maar komt het voort van de onvrije gedachten dat we op een bepaalde manier moeten zijn of ergens aan moeten voldoen.
Bijvoorbeeld: als religieus of spiritueel Mens moet ik mij zo en zo gedragen omdat mijn geloof dat vraagt of omdat dat spiritueel is, in werkelijkheid is dit een ondermijning van de expressie van het Vrije Zelf dat geen profiel heeft of kader kent maar zichzelf vanuit het Ware Zelf via spontaniteit tot uiting brengt.
In deze wereld word dat spontane gedrag wat voorkomt vanuit het NU ook wel impulsief genoemd.

Tevens zijn we als Mens ook gedrag en informatie gaan kopiëren en imiteren.
Dit maakt dat  informaties én unieke spontane expressies van Leven die voortkomen vanuit de eigen unieke blauwdruk tot dusver in veel Mensen achterwege is gebleven.

Het Moment is NU om weer op te staan vanuit de eigen Origine.
Dit kan enkel als de Mens stopt met zichzelf te vergelijken met iets of iemand buiten zichzelf, stopt met het zichzelf schikken aan de buitenwereld en stopt gedrag of informatie te kopiëren of te imiteren.

Wij als Mens dragen het vermogen in ons om in ieder moment een spontane nieuwe expressie in het NU tot uitdrukking te brengen in deze wereld.
Een expressie die geheel vanuit het eigen Ware Zelf komt.
Geheel verbonden met de eigen Goddelijke Blauwdruk.
Verbonden met het Levensveld.

Om uit het ‘rad’ van herhaling te komen en de vrije spontane levensexpressie tot uiting te brengen dienen we in verbinding te Zijn met ons Zelf.
We moge dan ook nader tot ons Zelf komen door naar binnen te keren om daar te wezens eigen frequentie te bevoelen zodat we voelen wie we Zelf Zijn en vanuit daar kunnen handelen, spreken en hier in deze wereld aanwezig zullen Zijn.

Herhaling komt voort vanuit geprogrammeerd denken.
Schepping komt voort vanuit een Mens dat vanuit het eigen bewustzijn denkt.
En die het denken vervolgens gebruikt om te scheppen.

Er gaat zoveel schoonheid en Kracht uit van een Mens die handelt, spreekt, leeft en aanwezig is vanuit zich Zelf.

Yinthe *

Bewustzijn

Kosmische geschiedenis

De Waarheid
De herkomst
De afkomst
De Oorsprong van De Mens

De geschiedenis van De Mens en De Aarde * Gaia *
De informatie over deze geschiedenis
Is in de Mens Aanwezig
Deze informaties worden hier in deze wereld Openbaar
In het Openbaren van Ons Zelf

Het is aan de Mens om manipulaties en afleidingen te doorzien en te weerstaan
Die Ons er van weerhouden om dieper in het Nu op deze geschiedenis in te gaan

Het is hoogtij(D)  om in het Eigen Centrale Zijn te gaan staan

Het is aan de Mens om een Warme hand op het Eigen Hart te leggen
De opening te Voelen naar Binnen
En Innerlijk diep te duiken binnen de ruimte van Eigen Zijn
Om uit te komen in het Ware Kosmische geschiedenis Domein

Wie Ben Jij
Wie Zijn Wij
Werkelijk
AL omvattend

Zonder aards persoonlijk masker
Een masker van die wie we NIET zijn

Wie De Mens in Werkelijkheid Is
Kan enkel getoond worden
Door de Mens die Werkelijk Is
Verbonden met het Eigen Bewuste Zelf

Verbonden met AL het Leven

Leven Is over AL
De kosmische geschiedenis toont ons zo
De echo
Van Leven
In het NU
Door Alle werelden van de Kosmos heen

WIJ Zijn Leven

De Kosmische geschiedenis toont Ons
Hoe vele beschavingen
Op aarde en buiten de aarde
Elkaar in Vriendschap ontmoeten

Laat deze waarachtige geschiedenis
Die bewaard is gebleven in Jou en Mij
Komen tot VRIJ
Laat ontmoetingen van Vriendschap plaatsvinden
In het NU van ZIJN

Yinthe *

Bewustzijn

STOP de strijd *

Hier en NU
Vanuit Hart en Zacht
Daad en Kracht
Spreek ik tot ieder Levend Wezen
In alle Velden
In alle lagen
In de Kosmos

Hoe intens er ook tegen de Mens en tegen mij als Mens Wezen gestreden word
Er is geen enkele macht of kracht die mij tot strijd doet laten over gaan

Mijn handen zullen geen wapen dragen
Mijn gedachte zullen geen wapen zijn

Ik Ben Leven
En leef in Vrede
Ik ga in Vrede

Vrede is de frequentie van wie Ik Ben
Ik weiger om anders te Zijn dan die Ik Ben

Ik weiger om te strijden tegen wat strijd tegen de Mens
Ik weiger te strijden tegen elke levensvorm

Laten we Samen  Aan – Wezen
Waarnemend naar iedere Levensvorm kijken
Met vele hier Zijn en deze wereld met dé Ware Vrede frequentie verrijken

IN Ons de Gouden Zon
Mensen van Natuur en Bron
STOP de strijd
Wees in Vrede
Ga Samen

Yinthe *

Bewustzijn

Het effect van onze Aanwezigheid

Als jij je Nu zou beseffen wat het werkelijke effect is van jou Aanwezigheid in deze wereld
Zou je dan bewust Aanwezig Zijn in het Nu
De rem eraf halen in je Zelf
En Leven als wie je bent
Als wie jij voelt en weet te Zijn
Zonder schaamte en zonder schroom

Zou je bereid zijn om alle aardse afleidingen
Alle op aanname gebaseerde overtuigingen en gehechtheden
Die mede geleid hebben tot de identificatie met de persoonlijkheid
En de daaruit voortkomende patronen en denkbeelden
Loslaten te laten

En te gaan staan voor wie je bent

Voor wat je voelt
Voor wat je écht voelt
Voor wie je écht bent

Zou je spreken op jou Eigen Wijs
Niet de Wijs van een ander
Maar jou eigen taal
De taal van Jou Hart

Zou je bewegen
Vanuit je Eigen ritme
Onbevangen en onbevreesd
Ongemaskerd Open je Zelf Zijn

Zou je kleurrijk stil Zijn
Op jou eigen manier
Stil Zijn
Rust brengen in een wereld die het nodig heeft

Zou je grenzen laten vervagen
Zodat velden van Leven zich zouden openen
Zodat AL het Leven elkaar kan ontmoeten
Zodat WIJ…
Elkaar kunnen ontmoeten, écht kunnen ontmoeten
Zonder iets of een gedachte tussen Ons in

Zou je de wereld openlijk tonen hoe mooi je bent
Hoe ontzettend mooi jij bent
Hoe kunstig Jij Jij bent
Zoals er geen ander is
Zoals Jij
En dat weet ik
Omdat ik weet dat er geen ander is
Zoals Ik

Zou je je niet langer conformeren aan iets of iemand buiten je Zelf
Die het beter weet of meer weet, denkbeeldig wijzer is als jij Zelf
Zou je je eigen Wijsheid erkennen
En Leven als een Wijs Mens
Eenvoudig en krachtig Aanwezig

Zullen we dan Nu….

Aanwezig in het Nu Zijn
Beseffen dat we Nu Zijn
Dat wij het Leven Nu zijn
En het Leven NU Leven

In volledig besef hoezeer het er toe doet dat Wij hier Aanwezig Zijn

Yinthe *

Bewustzijn

Wees het Mens

Wees het Mens dat zijn eigen Blauwdruk Codes Leeft
Wees Eigen Zinnig je Zelf

Wees het Mens dat nimmer kopieert
Wees je Origineel je Zelf

Wees het Mens dat betrokkenheid toont
Wees met Aandacht Aanwezig vanuit je Zelf

Wees het Mens dat zijn eigen Wijze Taal Klank spreekt
Wees Eigen Wijs je Zelf

Wees het Mens dat zijn Hart toont
Wees Open Hartig je Zelf

Wees het Mens dat Rust brengt in de chaos
Wees in alle Rust je Zelf

Wees het Mens dat het Leven toont
Wees Levendig je Zelf

Wees het Mens dat in het NU leeft
Wees NU Krachtig je Zelf

Yinthe *

Bewustzijn

De Bron verbinding Open houden

De Mens Is In en via Zijn Innerlijke Hart ~ Zijn innerlijke universum verbonden met Zijn Thuis Bron.
De Thuis wereld(en) waar de Mens vandaan komt Zijn in zijn Aanwezigheid in deze wereld te Voelen en te ervaren wanneer de Mens gegrond Aanwezig is In het fysieke lichaam en naar binnen keert.

Gegrond Aanwezig Zijn In het lichaam waarbij Buik, Hart en Hoofd als een 3 eenheid verbonden zijn met elkaar is enorm essentieel om de verbinding te ervaren met het Wezens Eigen Gods Bewustzijn.
Met de voeten stevig op de grond Leven is essentieel om Zelf je Leven te leiden in verbinding met je natuurlijke gevoelswereld zodat je denken en handelen vanuit je Eigen Bron Voelen voort komen.

Echter in deze wereld word de Mens diepgaand gemanipuleerd door externe invloeden.
Daardoor handelt een groot deel van de Mensheid niet vanuit eigen gedachten maar door ingegeven gedachten en vanuit gedachten opgewekte gevoelens (Mind Control)

Een diepgaande wijze van externe invloed op het denken, voelen, handelen en de wijze van leven van de Mensheid in deze wereld vind plaats middels digitale invloed, op een wijze die zo veelomvattend is dat wij ons nauwelijks beseffen hoe groots deze invloed is.

Verstoringen fysiek, geestelijk en emotioneel en onbalans situaties ontstaan door deze invloed.

Dit is niet de eerste keer dat ik dit ‘Thema’ onder de Aandacht breng.
Toch word de beweging wederom door mij gevoeld om het thema aangaande technologische digitale elektrische input naar voren te brengen.

Er is een keuze die door de Mens Zelf gemaakt kan worden en die op een bepaald moment ( die al aangebroken is naar mijn inziens) noodzakelijk zal blijken te zijn in hoeveel ruimte wij het digitale spectrum geven in ons leven.
En dat de ruimte die we eraan verkiezen te geven ook echt een keuze vanuit ons eigen Bewustzijn is.
En dat het gebruik van apparatuur ingezet word vanuit Bewustzijn om Bewustzijn te laten communiceren door het digitale spectrum heen.
WIJ zijn het Zelf die de keuze te maken hebben om de Bron verbinding in en met ons Ware Zelf open te houden en voorop te stellen.

Er word ons een levenswijze getoond sinds een tal van jaren die ons laat zien dat wij ons op velerlei wijze te verhouden hebben met apparatuur om te kunnen deelnemen aan de Samen Levende maatschappij.
We hebben zoals het ons word gespiegeld een smartphone nodig voor ons werk, ons persoonlijke leven maar ook om zaken te regelen met instanties.
Daarbij hebben we de bekende digid code nodig om in te loggen bij deze (overheids) instanties, waarvan het lijkt dat deze plaats gaat maken voor een QR code.

Maar niet alleen voor zakelijke handelingen maar ook sociale persoonlijke interacties met elkaar zijn wij ons gaan verhouden tot het veelvuldig gebruik van smartphones/telefoons en andere apparatuur.

We verhouden ons door het veelvuldige gebruik hiervan tot grootste afleidingen die ons af leiden van de voelende verbinding met ons Zelf.
De Mensheid ervaart een diepgaande digitale hypnose die tot een verslaving geleid heeft die vraagt om Bewustzijn.

Het is een levenswijze die ons door onze eigen acceptatie ervan is opgedrongen maar die echter een zeer diepgaande invloed heeft op de voelende en heldere natuur van de Mens die de voelende verbinding met Zijn Thuis Bron verstoord.

Uit eigen ervaring weet ik en kan ik zeggen dat wij niet akkoord hoeven te gaan met de digitale input zoals wij deze momenteel NOG ervaren.

Graag deel ik ter vervolmaking van dit geschreven stuk een aantal van mijn eigen ervaringen waarmee ik laat zien dat er een mogelijkheid is voor een eigen wijze van leven en daarmee een andere tijdlijn (uitkomst).

Zelf maak ik gebruik van een oude laptop aan een vaste kabel, ik heb nooit gebruik gemaakt van   wifi dit omdat ik altijd gevoeld heb wat dit met mijn lichaam en gemoedstoestand doet.
Ik ben altijd bij het gebruik van een oude nokia gebleven en ben nooit overgegaan op een Smartphone dit omdat ik innerlijk wist en voelde dat dit niet in lijn is met wie Ik Ben.
Tevens heb ik nooit een digid code aangemaakt, terwijl ik net als ieder Mens ook weleens documenten nodig heb (gehad) waarvan ons word voorgehouden dat die enkel met deze code verkrijgbaar zijn. Het idee  dat ik documenten enkel digitaal zou kunnen inzien met een code en niet meer op papier ging tegen mijn gevoel in.
Ik betaal niet contactloos wanneer ik pin want ik hou van contact, daarom rekening ik mijn boodschappen ook altijd af bij een kassa met een Mens achter de kassa en niet bij een scan kassa.
Ik uit ook vaak aan de Mens achter de kassa hoe blij ik ben dat hij of zij daar zit en dat we contact kunnen maken Samen,  want dat is voor mij LEVEN.

In omgevingen waar zoals we kunnen waarnemen de digitalisering snel zijn intrede doet initieer ik heel bewust vanuit gevoel en in verbinding het Leven.
Dat is waarom Wij naar deze wereld gekomen zijn als Leven doorstromende Mensen om deze wereld te verlevendigen.

Vanuit zachtheid maar op krachtige wijze heb ik in alle voortgaande jaren instanties, organisaties en bedrijven laten weten dat ik geen voeling heb met de digitale wijze waarop zaken tegenwoordig geregeld worden.
Ik heb vele Mensen kennis laten maken met wie Ik Ben als voelend Mens, een Mens die de Natuurlijke trilling diepgaand in zich draagt en deze trillingen meegenomen heeft naar deze wereld.
Altijd heb en zal mijn benadering open en vriendschappelijk zijn wanneer ik deel dat ik niet tegemoet wil en kan komen aan de handelingen die van mij gevraagd worden.
Ik toon dan ook altijd andere mogelijkheden zoals bijv de mogelijkheid om documenten per post op te sturen naar mij of andersom ik naar hen MET een leuke kinderpostzegel 🙂

En het mooie is … Het is mogelijk!
De Mensen bij instanties, organisaties en bedrijven zijn altijd welwillend om hetgeen wat ik laat zien als mogelijkheid mede mogelijk te maken vanuit hun eigen vrije keuze.
AL tijd laat het Leven zien dat er andere mogelijkheden zijn mede omdat ik deze mogelijkheden mee zichtbaar maak door trouw te Zijn aan mij Zelf.

Laten we dat doen als Mensheid.
Trouw Zijn aan onze Ware Zelf.
En de Bron verbinding in ons Zelf open houden of dieper open maken.
Niet enkel voor je Zelf maar voor AL het Leven.

Yinthe *

Meer lezen over dit thema:

Onderdrukking door digitale technologie

Onderzoek doen naar technologie en smartphones:

Bewustzijnsinformatie over blue light chips in smartphones

Bewustzijn

Vrij om te Zijn

Hoelang wachten we al om Vrij te Zijn wie we AL Zijn
Draaien we Eeuwig durende rondes om de Kern van ons Zelf heen
Gaan we door de eenzame krochten heen van alleen
Spreken we niet vanuit Ons Ware Zelf maar vanuit geleerde zweem
Kregen we rollen van de persona te leen
Vaak als een steen aan het been

Hoelang gaan we onszelf nog ( laten) ont-krachten
De leugen die we ‘leven’ heimelijk verachten
Terwijl we op een oplossing of redding van buitenaf wachten
En Vrijheid gegeven door externe partijen buiten onszelf verwachten

Ik adem, ik lees, ik leef
Ik verdiep
Ik Ben Diep
Aanwezig IN het Kosmische Levensboek

Ik erken mij Zelf
Als deel van dit Levensboek
Het is de waarheid
Waar ik deel van Ben
Waar Wij deel van Zijn

Voelbaar aanwezig in wat het geschrevene NU van mij vraagt
Van Ons vraagt
En dat Is om de informatie
Te ZIJN

Beziel de informatie
Leef de informatie
BEN de informatie

Vrij breken
Vrij spreken
Vrij komen
Vrij stromen

Ruimte gevend aan de Levende Goddelijke Macht
Het Open Baren van Het Ware Pure Hart van Kracht

Mens …

Ik heb mij zo diep te uitten, ik heb je zoveel te zeggen
Mijn Hart helemaal open te leggen
Het blad te verwijderen wat mij voor de mond is gelegd
Vrijheid van spreken behoort tot ons goddelijk bestaansrecht

Tevens heb ik zo diep Stil te Zijn
Jou oren zullen me dan niet horen
Maar als jij diep voelend aanwezig bent in je Zelf
Zul je voelen dat ik er Ben ieder levendig ochtendgloren

Als een verbindende aanwezigheid
Die de frequentie opent van Vrijheid

Vrij om te Zijn
Mij Zelf te Zijn
In Vrijheid
Ons te Zijn
Als Wie we werkelijk Zijn

Hoelang wachten we nog?
Wachten we nog?

Yinthe *

Bewustzijn

In Samenspraak met de Dieren

Onderstaande woorden zijn ontstaan middels observatie en in Samenspraak met de wezens die wij dieren noemen.
Ik ben een ambassadeur van Het Leven alsmede ervaar ik mijzelf ook als een ambassadeur in naam van de dieren zolang een groot deel van de Mens hen nog niet wezenlijk voelt en verstaat op de wijze waarop dit mogelijk is.

Als Mens voel ik de dieren verfijnder dan dat ik menig mede Mens voel, dit omdat zij zich in openheid laten voelen en ook ik open sta voor hen.
Zo versta ik vaak ook helder in gevoel wat zij communiceren.
Zij zijn namelijk eerlijk en direct en communiceren ook op die wijze.
Dieren zijn zo Wezens vol puur in de wijze waarop zij verbinding maken.

Wat mij opvalt is dat de dieren een ‘bij rol’ lijken te hebben hier in deze wereld.
Zelf ervaar ik dat Zij een gelijkwaardige positie hebben in relatie tot de Mens, ook in de processen die er gaande zijn hier op aarde.
Wat er geschied op aarde alsmede ook buiten de aarde gaat ons allemaal aan en ik zie dan ook vanuit mijn bewustzijn en mijn visie dat er veel meer erkenning, ondersteuning en aandacht, zachtheid en liefde en samenwerking mag zijn voor en met de dieren wezens vanuit volledige gelijkwaardigheid.
Ook tussen Mens en Dier mag de hiërarchie komen te vervallen.

Ik voel mij dan ook diep bewogen om zichtbaarheid te scheppen in het blikveld van mijn mede Mens en om een bewustzijnsschakel te Zijn aangaande het in herinnering brengen van wie de dieren werkelijk zijn en welke bijdrage zij leveren in het mede in balans brengen, het verfijnen en verdiepen van de gevoelslagen in de Mens en het algehele Leven hier op aarde.
Zodat de rechtmatige plek die de dieren wezens hebben in de schepping weer erkend zal worden.
Ook voel ik mij bewogen een schakel te zijn om het diepe weten dat verborgen geraakt is in de Mens te stimuleren zodat de Mens zich het feit weer zal herinneren dat de mogelijkheid er is dat buitenaardse beschavingen * Onze sterrenfamilie * zich tonen door de  (huis)dieren op aarde heen en op deze wijze met ons communiceren en ons observeren en informatie naar ons toe transporteren.
Tevens is het zo dat er ook buitenaardse (Mensachtige)  wezens zijn die Zelf het uiterlijk van een dier vertonen en ook hier mag de Mens zich weer bewust van worden want zij zullen zich nu ons bewustzijn zich steeds meer zal gaan verruimen ook gaan tonen aan de Mensheid.
Zelf voel ik mij nauw verbonden met de leeuwenbeschaving.

Samen het Leven belevend en bevoelend met de prachtige wezens (de honden) die je op de foto ziet bij de tekst kwam onderstaande tekst tot stand.
Niet omdat het enkel hen woorden zijn, want ik heb geschreven in naam van alle dieren wezens.
Echter de tedere voelende en liefhebbende wijze honden waarmee ik samen leef zijn het wel die mij dagelijks diep observeren en mij aanraken in mijn diepste emotie en voel Kracht.
En door hun aanwezigheid heb ik kunnen voelen… Ja, dit is het Moment…
Om te spreken in naam van De  dieren *

Grote dankbaarheid in en vanuit mij voor ALLE dieren die er Zijn en die Hier Aanwezig Zijn met Ons
Pure, wijze,  zachte en krachtige Wezens die wij weer in gelijkwaardigheid moge omarmen als onderdeel van het Geheel.

*********************************

MENS

WIJ …  die dieren genoemd worden
Wij zijn met vele hier
SAMEN met Jullie

Zijn jullie bereid om de scheiding die door denkbeelden tussen ons is ontstaan op te heffen
Om het denkbeeld te laten vervallen dat wij minder zijn omdat wij ‘dier’ zijn
En jullie meer omdat jullie Mens zijn

Zijn jullie bereid om Jullie Ware Zelf te openen voor Ons
Om de Levens Hartslag te voelen die ook in ons klopt
Zoals ook in jullie

Zijn jullie bereid  om op gelijke voet te staan met Ons
Om de gelijkwaardigheid van Wezens Vol Leven weer te Beleven Samen
Waardoor de hiërarchie van hoger en lager zal komen te vervallen

Zijn jullie bereid om de Taal te spreken die wij spreken
De Taal van gevoel
Want vanuit gevoel verbinden wij en spreken wij

Zijn jullie bereid om Ons toegang te geven tot jullie gevoelsbeleving
Zodat jullie Mensen Ons weer echt kunnen Voelen
En daardoor ook weer jullie Zelf

Zijn jullie bereid om naar Ons te luisteren
En om Ons écht te horen
Om te verstaan wat Wij communiceren van Wezen tot Wezen

Zijn jullie bereid om te herinneren
Dat Het Ware Leven geleefd word in het NU
Want dat tonen wij jullie

Zijn jullie bereid tot realisatie te komen dat ook wij Wezens Zijn met gevoel
En dat het tijd is om ons te erkennen als Wie Wij Zijn
Zodat we  in harmonie kunnen Samenleven en Samenwerken met elkaar

*

Bewustzijn

De Gouden Zon

Gedachtes van het zelf niet Zijn of niet kunnen
Gedachtes die zeggen dat je iets moet worden terwijl je het AL bent
Gedachtes aan destructie, hel en verdoemenis
Zijn slechts leugens die nog geen Waarheid kennen

In de Mens schijnt oneindig de Zon
De Zon van waarachtig Leven
De Gouden Zon
De Zon van Bron

Het is aan de Mens om deze Zon die nooit ondergaat of opkomt
Maar AL tijd vertegenwoordigd is in de Mens
Te tonen als een staat van Zijn
En de warmte stralen te schenken aan al wat is en AL wat leeft

Gedachtes van nietig, klein en nederig zijn
Gedachtes  die zeggen dat je moet leren en presteren en verlichting moet bereiken om hoger te gaan en te staan
Gedachtes aan eindigheid of aan dood
Zijn slechts leugens die nog geen Waarheid kennen

In de Mens schijnt de Gouden Zon
De Zon van oneindig Leven
De eeuwige Zon
De Zon van Bron

Het is aan de Mens om deze Zon die geen einde kent en geen begin
Maar AL tijd aanwezig is In de Mens
Te tonen als een staat van Zijn
Door gekleed in Goud naakt je Zelf te Zijn

Yinthe *