Bewustzijn

De Bron verbinding Open houden

De Mens Is In en via Zijn Innerlijke Hart ~ Zijn innerlijke universum verbonden met Zijn Thuis Bron.
De Thuis wereld(en) waar de Mens vandaan komt Zijn in zijn Aanwezigheid in deze wereld te Voelen en te ervaren wanneer de Mens gegrond Aanwezig is In het fysieke lichaam en naar binnen keert.

Gegrond Aanwezig Zijn In het lichaam waarbij Buik, Hart en Hoofd als een 3 eenheid verbonden zijn met elkaar is enorm essentieel om de verbinding te ervaren met het Wezens Eigen Gods Bewustzijn.
Met de voeten stevig op de grond Leven is essentieel om Zelf je Leven te leiden in verbinding met je natuurlijke gevoelswereld zodat je denken en handelen vanuit je Eigen Bron Voelen voort komen.

Echter in deze wereld word de Mens diepgaand gemanipuleerd door externe invloeden.
Daardoor handelt een groot deel van de Mensheid niet vanuit eigen gedachten maar door ingegeven gedachten en vanuit gedachten opgewekte gevoelens (Mind Control)

Een diepgaande wijze van externe invloed op het denken, voelen, handelen en de wijze van leven van de Mensheid in deze wereld vind plaats middels digitale invloed, op een wijze die zo veelomvattend is dat wij ons nauwelijks beseffen hoe groots deze invloed is.

Verstoringen fysiek, geestelijk en emotioneel en onbalans situaties ontstaan door deze invloed.

Dit is niet de eerste keer dat ik dit ‘Thema’ onder de Aandacht breng.
Toch word de beweging wederom door mij gevoeld om het thema aangaande technologische digitale elektrische input naar voren te brengen.

Er is een keuze die door de Mens Zelf gemaakt kan worden en die op een bepaald moment ( die al aangebroken is naar mijn inziens) noodzakelijk zal blijken te zijn in hoeveel ruimte wij het digitale spectrum geven in ons leven.
En dat de ruimte die we eraan verkiezen te geven ook echt een keuze vanuit ons eigen Bewustzijn is.
En dat het gebruik van apparatuur ingezet word vanuit Bewustzijn om Bewustzijn te laten communiceren door het digitale spectrum heen.
WIJ zijn het Zelf die de keuze te maken hebben om de Bron verbinding in en met ons Ware Zelf open te houden en voorop te stellen.

Er word ons een levenswijze getoond sinds een tal van jaren die ons laat zien dat wij ons op velerlei wijze te verhouden hebben met apparatuur om te kunnen deelnemen aan de Samen Levende maatschappij.
We hebben zoals het ons word gespiegeld een smartphone nodig voor ons werk, ons persoonlijke leven maar ook om zaken te regelen met instanties.
Daarbij hebben we de bekende digid code nodig om in te loggen bij deze (overheids) instanties, waarvan het lijkt dat deze plaats gaat maken voor een QR code.

Maar niet alleen voor zakelijke handelingen maar ook sociale persoonlijke interacties met elkaar zijn wij ons gaan verhouden tot het veelvuldig gebruik van smartphones/telefoons en andere apparatuur.

We verhouden ons door het veelvuldige gebruik hiervan tot grootste afleidingen die ons af leiden van de voelende verbinding met ons Zelf.
De Mensheid ervaart een diepgaande digitale hypnose die tot een verslaving geleid heeft die vraagt om Bewustzijn.

Het is een levenswijze die ons door onze eigen acceptatie ervan is opgedrongen maar die echter een zeer diepgaande invloed heeft op de voelende en heldere natuur van de Mens die de voelende verbinding met Zijn Thuis Bron verstoord.

Uit eigen ervaring weet ik en kan ik zeggen dat wij niet akkoord hoeven te gaan met de digitale input zoals wij deze momenteel NOG ervaren.

Graag deel ik ter vervolmaking van dit geschreven stuk een aantal van mijn eigen ervaringen waarmee ik laat zien dat er een mogelijkheid is voor een eigen wijze van leven en daarmee een andere tijdlijn (uitkomst).

Zelf maak ik gebruik van een oude laptop aan een vaste kabel, ik heb nooit gebruik gemaakt van   wifi dit omdat ik altijd gevoeld heb wat dit met mijn lichaam en gemoedstoestand doet.
Ik ben altijd bij het gebruik van een oude nokia gebleven en ben nooit overgegaan op een Smartphone dit omdat ik innerlijk wist en voelde dat dit niet in lijn is met wie Ik Ben.
Tevens heb ik nooit een digid code aangemaakt, terwijl ik net als ieder Mens ook weleens documenten nodig heb (gehad) waarvan ons word voorgehouden dat die enkel met deze code verkrijgbaar zijn. Het idee  dat ik documenten enkel digitaal zou kunnen inzien met een code en niet meer op papier ging tegen mijn gevoel in.
Ik betaal niet contactloos wanneer ik pin want ik hou van contact, daarom rekening ik mijn boodschappen ook altijd af bij een kassa met een Mens achter de kassa en niet bij een scan kassa.
Ik uit ook vaak aan de Mens achter de kassa hoe blij ik ben dat hij of zij daar zit en dat we contact kunnen maken Samen,  want dat is voor mij LEVEN.

In omgevingen waar zoals we kunnen waarnemen de digitalisering snel zijn intrede doet initieer ik heel bewust vanuit gevoel en in verbinding het Leven.
Dat is waarom Wij naar deze wereld gekomen zijn als Leven doorstromende Mensen om deze wereld te verlevendigen.

Vanuit zachtheid maar op krachtige wijze heb ik in alle voortgaande jaren instanties, organisaties en bedrijven laten weten dat ik geen voeling heb met de digitale wijze waarop zaken tegenwoordig geregeld worden.
Ik heb vele Mensen kennis laten maken met wie Ik Ben als voelend Mens, een Mens die de Natuurlijke trilling diepgaand in zich draagt en deze trillingen meegenomen heeft naar deze wereld.
Altijd heb en zal mijn benadering open en vriendschappelijk zijn wanneer ik deel dat ik niet tegemoet wil en kan komen aan de handelingen die van mij gevraagd worden.
Ik toon dan ook altijd andere mogelijkheden zoals bijv de mogelijkheid om documenten per post op te sturen naar mij of andersom ik naar hen MET een leuke kinderpostzegel 🙂

En het mooie is … Het is mogelijk!
De Mensen bij instanties, organisaties en bedrijven zijn altijd welwillend om hetgeen wat ik laat zien als mogelijkheid mede mogelijk te maken vanuit hun eigen vrije keuze.
AL tijd laat het Leven zien dat er andere mogelijkheden zijn mede omdat ik deze mogelijkheden mee zichtbaar maak door trouw te Zijn aan mij Zelf.

Laten we dat doen als Mensheid.
Trouw Zijn aan onze Ware Zelf.
En de Bron verbinding in ons Zelf open houden of dieper open maken.
Niet enkel voor je Zelf maar voor AL het Leven.

Yinthe *

Meer lezen over dit thema:

Onderdrukking door digitale technologie

Onderzoek doen naar technologie en smartphones:

Bewustzijnsinformatie over blue light chips in smartphones

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply