Bewustzijn

Er Zijn voor elkaar

Er ZIJN …..

Dit geschreven stuk schrijf ik in nagedachtenis van mijn door mij geliefde zus Natasja die 31 juli 2020 haar fysieke bestaan hier op aarde tot een einde heeft laten brengen door euthanasie via de levenseinde kliniek.
Ook draag ik dit stuk op aan haar en mijn ouders die het gemis van een kind ervaren en waar ik mij diep bij betrokken voel.
Mijn zus is 46 jaar geworden en heeft 44 jaar diep lijden ervaren door verstoringen in haar brein en psyche.
Het voor haar ondraaglijk lijden brachten haar tot de keuze haar leven hier niet langer voort te zetten.
Het feit dat zij nooit binnen de kaders van de geestelijke gezondheidszorg voldoende ondersteuning heeft ervaren heeft een absoluut groot deel van haar lijden ingenomen, want zij wist dat het anders kon…

Wat onder andere als belangrijk te benoemen element ontbreekt binnen de geestelijke gezondheidszorg en naar mijn inziens ook de fysieke gezondheidszorg is oprechte aandachtige aanwezigheid vanuit gevoel en wezenlijke verbinding.
De geestelijke gezondheidszorg levert met name inzet vanuit het geprogrammeerde klinische en oplossingsgerichte hoofd denken.

Tijdens het laatste jaar van Natasja hier op aarde in 2019 schreef ik onderstaande woorden, ik heb de tekst recent met dieper verfijnde doorvoelde gevoelens en informatie het stuk herschreven.
Mijn zus heeft mij diep geraakt door de vrije beschikking die zij nam over haar leven die zich uitte in de keuze die zij nam.
Dapper en heel Krachtig om te besluiten dat het genoeg is en te beslissen dat je wil dat je leven stopt op aarde.
Ik respecteer deze keuze, omdat het haar keuze was.

Ieder Mens beschikt over de Vrijheid om te beschikken over zijn of haar leven.
Moge alle oordelen over euthanasie en fysieke zelf doding oplossen en ruimte maken voor begrip vanuit Zijn.
Zij die hier de naam Natasja droeg wilde zelf nog een boek schrijven over haar ervaring aan gemis en gebrek aan warmte en betrokkenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Zij is daar niet meer aan toe gekomen.
Ik schrijf graag vanuit mij hoe ik het heb waargenomen.

Veel mensen hier op aarde lijden onder stoornissen die voortkomen uit het brein van de mens.
Veel mensen ervaren diepe psychische verstoringen, onbalans en daardoor fysieke problematiek.
Veel gevoelige, wijze, pure, mensen strijden iedere dag om hier te kunnen leven in deze wereld.
Zij krijgen vaak stempels en diagnoses toebedeeld, maar worden niet gezien in de Kern van hun Zijn.
Voor veel gevoelige mensen is het uiterst complex om in deze kunstmatige wereld aanwezig te zijn.

De reguliere hulpverlening op het gebied van psychische problematiek blijkt vaak niet de wezenlijke benodigde ondersteuning en zorg te kunnen bieden die een mens ten diepste nodig heeft.
Het grote gebrek binnen deze sector is dat er geen voelende en wezenlijke verbinding gemaakt word.
En ik kom tot de conclusie dat dit niet alleen binnen de reguliere sector zo is maar evenzo binnen de alternatieve sector.
Wezenlijke verbinding komt namelijk alleen tot stand als wij aandachtig aanwezig Zijn.
Voelend, betrokken en neutraal.

Naar mijn inziens dient binnen zowel de reguliere als alternatieve en spirituele sector een opschoning plaats te vinden van de geconditioneerde overtuigingen en programmeringen die in de begeleiders aanwezig zijn.
De neiging is namelijk erg groot om als therapeut geconditioneerde overtuigingen, geprogrammeerde denkbeelden en aangeleerde technieken te projecteren op de Mens die begeleid word.
Neutraal aandachtig aanwezig Zijn kan enkel wanneer we bereid zijn al onze eigen overtuigingen en geprogrammeerde denkbeelden los te laten.
Naast dat mag ook de identificatie losgelaten worden met de rol als therapeut, healer, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater en alle andere titels, naar mijn inziens staat dit heel vaak gelijkwaardig contact van Mens tot Mens in de weg.

Een fundament waarop iemand zijn of haar eigen innerlijke kracht kan ervaren kan alleen gebouwd worden in een gelijkwaardige verbinding.
Vanuit een gelijkwaardige verbinding ontstaat een ruimte waar een Mens zich veilig voelt en zich kan openen.
En als die verbinding er niet is dan belemmert dit mogelijk de mogelijkheid tot een eventueel herstel.

In mijn ervaring met mijn zus vroeg dit van mij, mijn ouders en andere betrokkenen dat wij haar alleen maar bij konden staan door er voor haar te Zijn.
Een Mens lijden ervaart is niet gebaat bij ongevraagde oplossingsgerichte adviezen die vanuit hetzelfde denken voort komen als waar dit Mens zijn of haar verstoringen ervaart en waardoor mogelijk verwarring en chaos in het hoofd alleen maar toenemen.

Aanwezig Zijn is een medicijn van ongekende Kracht.

Veelal word er niet gevraagd om oplossingen maar wil de Mens die psychisch of fysiek lijden ervaart in de eerste plaats voelen dat deze er mag Zijn.
De kunst is om therapeutische skills die we geleerd hebben achterwege te laten en vanuit het NU te voelen wat er in het moment mag Zijn.
Binnen de ruimte van Zijn doet de kosmische Kracht van neutrale waarneming in de Mens zijn werk.

Ik herinner me een moment Samen met mijn zus in haar laatste jaar hier op aarde.
Ze ging door een fase van diepe verwarring, chaos en verdriet en ik was wat dagen bij haar in huis.
Op een moment Samen zei ze me ineens…
Jij zit daar en luistert alleen maar, je geeft me nooit adviezen en reikt geen oplossingen aan, ik voel mij daardoor rustig worden en de gedachten in mijn hoofd worden minder waardoor ik beter slaap en geen nachtmerries heb.

Mede door haar openheid over hoe het voor haar was als ik vanuit mijn Zijn bij haar aanwezig was ben ik weer tot besef gekomen dat met aandacht aanwezig Zijn zoveel betekent in een levensproces van een andere levensvorm en naar mijn inziens de meest wezenlijke bijdrage is die we kunnen bieden aan elkaar.

Mooi Mens jij die dit leest.
Ook Jij hoeft alleen maar te Zijn.
Aanwezig vanuit jou observatie met een HART dat kan luisteren.

Laten we er Zijn voor elkaar.
Warm en betrokken.

Yinthe *

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply Tura Gerards mei 11, 2021 at 5:43 pm

  “Aanwezig Zijn is een medicijn van ongekende Kracht.” <3

 • Reply Anita Peeters mei 11, 2021 at 9:06 pm

  NatuurlijkmensZijn…..dat ben Jij.
  Liefs, Anita.

 • Reply Floor mei 21, 2021 at 7:27 am

  Heel mooi en ontroerend…

 • Leave a Reply