Bewustzijn

Er Zijn voor elkaar

mei 11, 2021

Er ZIJN …..

Dit geschreven stuk schrijf ik in nagedachtenis van mijn door mij geliefde zus Natasja die 31 juli 2020 haar fysieke bestaan hier op aarde tot een einde heeft laten brengen door euthanasie via de levenseinde kliniek.
Ook draag ik dit stuk op aan haar en mijn ouders die het gemis van een kind ervaren en waar ik mij diep bij betrokken voel.
Mijn zus is 46 jaar geworden en heeft 44 jaar diep lijden ervaren door verstoringen in haar brein en psyche.
Het voor haar ondraaglijk lijden brachten haar tot de keuze haar leven hier niet langer voort te zetten.
Het feit dat zij nooit binnen de kaders van de geestelijke gezondheidszorg voldoende ondersteuning heeft ervaren heeft een absoluut groot deel van haar lijden ingenomen, want zij wist dat het anders kon…
Wat onder andere als belangrijk te benoemen element ontbreekt binnen de geestelijke gezondheids zorg en naar mijn inziens ook de fysieke gezondheidszorg is oprechte aandachtige aanwezigheid vanuit gevoel en wezenlijke verbinding.
De geestelijke gezondheidszorg levert met name inzet vanuit het geprogrammeerde klinische en oplossingsgerichte hoofd denken.
Tijdens het laatste jaar van Natasja hier op aarde in 2019 schreef ik onderstaand stuk wat in het NU aangepast is met meer verfijnde doorvoelde gevoelens en informatie.
Mijn zus heeft mij diep geraakt door de vrije beschikking die zij nam over haar leven die zich uitte in de keuze die zij nam.
Dapper en heel Krachtig om te besluiten dat het genoeg is en te beslissen dat je wil dat je leven stopt op aarde.
Nog steeds ondersteun ik deze keuze, omdat het haar keuze was en vanuit diepe Liefde laat ik deze keuze ZIJN.
Ieder Mens beschikt over de Vrijheid om te beschikken over zijn of haar leven, zij nam die vrijheid al was het vanuit levenslange ervaringen van lijden.
Moge alle oordelen over euthanasie en fysieke zelf doding oplossen en ruimte maken voor begrip vanuit Zijn.
In Liefde voor jou Lieve Natasja deel ik dit schrijven, jij wilde zelf nog een boek schrijven over jou ervaring aan gemis en gebrek aan warmte en betrokkenheid vanuit Zijn in de geestelijke gezondheidszorg…
Dit deed je niet meer … Daarom schrijf ik NU vanuit mij …

Veel mensen hier op aarde lijden onder stoornissen die voortkomen uit het brein van de mens.
Veel mensen ervaren diepe psychische verstoringen en onbalans & daardoor fysieke problematiek.
Veel gevoelige, wijze, pure, mensen strijden iedere dag om hier te kunnen leven in dit tijdvlak.
Want het zijn veelal diep gevoelige mensen die diagnoses toegekend krijgen die niet herkend en erkend worden in hun gevoeligheid.
Voor veel gevoelige mensen is het uiterst complex om in deze kunstmatige wereld aanwezig te zijn.

De reguliere hulpverlening op het gebied van psychische problematiek blijkt vaak niet de wezenlijke benodigde ondersteuning en zorg te kunnen bieden die een mens ten diepste nodig heeft.
Het grote gebrek binnen deze sector is dat er geen voelende en wezenlijke verbinding gemaakt word.
En ik kom tot de conclusie dat dit niet alleen binnen de reguliere sector zo is maar evenzo binnen de alternatieve sector.
Wezenlijke verbinding komt namelijk alleen tot stand als wij aandachtig aanwezig kunnen Zijn.
Voelend, betrokken en neutraal.

Naar mijn inziens dient binnen zowel de reguliere als alternatieve en spirituele sector een opschoning plaats te vinden van de geconditioneerde overtuigingen en programmeringen die in de begeleiders aanwezig zijn.
De neiging is namelijk erg groot om als therapeut geconditioneerde overtuigingen, geprogrammeerde denkbeelden en aangeleerde technieken te projecteren op de Mens die begeleid word.
Neutraal aandachtig aanwezig Zijn kan enkel wanneer we bereid zijn al onze eigen overtuigingen en geprogrammeerde denkbeelden los te koppelen.
Naast dat mag ook de identificatie los gekoppeld worden met de rol als therapeut, healer, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater en alle andere titels, naar mijn inziens staat dit heel vaak gelijkwaardig contact van Mens tot Mens in de weg.
En zoals ik het zelf ervaar is het fundament waarop gebouwd kan worden: gelijkwaardigheid.
Vanuit een gelijkwaardige verbinding ontstaat een Zijns ruimte waar een Mens zich veilig voelt en zich kan openen.
En als die verbinding er niet is dan belemmert dit mogelijk de mogelijkheid tot herstel.

In mijn ervaring met mijn zus vroeg dit van mij, mijn ouders en andere betrokkenen dat wij haar lijden moesten verduren en om er alleen maar te Zijn.
Een Mens wat zulk diep lijden ervaart is namelijk niet gebaat bij ongevraagde oplossingsgerichte adviezen die vanuit hetzelfde denken voort komen als waar dit Mens zijn of haar verstoringen ervaart en waardoor mogelijk verwarring en chaos in het hoofd alleen maar toenemen.

Aanwezig Zijn is een medicijn van ongekende Kracht.

Heel vaak echter kunnen we dit niet omdat we het lijden van de ander niet kunnen verduren en daarom in oplossingen denken.
Veelal word er niet gevraagd om oplossingen maar wil de Mens die psychisch of fysiek lijden ervaart in de eerste plaats voelen dat deze er mag Zijn.
De kunst is om therapeutische skills die we geleerd hebben achterwege te laten en vanuit het NU te voelen wat er in het moment mag Zijn.
Binnen de ruimte van Zijn doet de kosmische Kracht van neutrale waarneming in de Mens zijn werk.

Ik herinner me een moment Samen met mijn Zus in haar laatste jaar hier op aarde.
Een fase van diepe verwarring, chaos en verdriet die zij beleefde en waarin ze me zei:
Jij zit daar en luistert alleen maar en geeft me nooit adviezen en reikt geen oplossingen aan, doordat je niets doet en er alleen maar bent voel ik zo’n rust over me heen komen en slaap ik beter wanneer jij bij mij bent en voelt mijn huis schoner van alle negativiteit die ik vaak voel.

Ik … kon er niet altijd Zijn… voor Haar…
Ik kon mijn zus niet redden en geen enkel ander Mens en zo ook de aarde niet…
Wel … Kan ik er Zijn … Vanuit wie ik wezenlijk Ben …
En daar ligt mijn toewijding in iedere ademteug die ik neem…
MIJ Zelf Zijn … wetende dat dat genoeg is …
Dat de Kracht van de Levens Bron In mij is …
En dat door mij Zelf te Zijn ik de Bron op aarde breng …

JIJ, mooi Mens die dit leest.
Ook JIJ hoeft alleen maar te Zijn.
Die je BENT.
Aanwezig.

Laten we er Zijn voor elkaar in deze bewogen periode op aarde.

Yinthe *

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply Tura Gerards mei 11, 2021 at 5:43 pm

  “Aanwezig Zijn is een medicijn van ongekende Kracht.” <3

 • Reply Anita Peeters mei 11, 2021 at 9:06 pm

  NatuurlijkmensZijn…..dat ben Jij.
  Liefs, Anita.

 • Reply Floor mei 21, 2021 at 7:27 am

  Heel mooi en ontroerend…

 • Leave a Reply