Bewustzijn

Reactief geprogrammeerd gedrag

Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.
De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.
Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.
Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.
Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie.

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we vaak niet wat we graag wensen te ervaren, we creëren vaak meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.
Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.
ALLES is energie en trilling!
Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?
Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?
Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en niet of niet direct zou reageren?
En dat als er gereageerd word dat dit gedaan word vanuit de diepte van het neutrale en voelende bewustzijn.
Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen en weer observeert vanuit de NUL Zone, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.
Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper van Het Leven.
Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.
Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en elkaar.
Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?
In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruit ziet.
Dat komt omdat de reacties die we geven veelal afkomstig zijn vanuit de geconditioneerde denkgeest die vol zit van overtuigingen en denkbeelden waarmee we geprogrammeerd zijn en die niet voortkomen uit onze innerlijke ware Zelf.

De werkelijkheid zoals wij deze NU ervaren word in stand gehouden door de manier waarop wij denken, handelen, spreken en vanuit waar en waarop we reageren.

Dus vanuit waar reageer jij?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.
Zodat er iets gezien en gevoeld kan worden waarvan je hiervoor wellicht nog niet bewust was.
En dat door hier bewust van te worden er iets kan gaan verschuiven in jou perceptie van hoe je deze reactieve werkelijkheid waarneemt, om te ervaren dat jou wezens bewustzijn neutraal is van aard.
En dat als je weer gaat leven vanuit deze neutrale staat van Zijn er intern bewustzijn verruimde verschuivingen kunnen plaatsvinden die een effect hebben op de werkelijkheid buiten jou.

Yinthe *

 

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply Christi mei 7, 2021 at 8:19 pm

    Dit komt heel erg duidelijk binnen dank jewel voor deze kennis

  • Reply Mayke mei 8, 2021 at 9:25 am

    ✨ super trots ben ik op jou, lieve mooie bijzondere Yinthe, ik ben blij met jou in mijn leven, ik hou van jou✨

  • Leave a Reply