All Posts By

Bewustzijn

Mens van Vrede

De Mens van VREDE
Weet dat Hij of Zij Zelf vrede is
En handelt als zodanig

De Mens van VREDE
Denkt niet in tegengestelde
Kent geen goed of fout

De Mens van VREDE
Verblijft in het midden en observeert
Vanuit een neutrale blik tempert Hij of Zij de storm

De Mens van VREDE
Verklaart niemand tot zijn vijand
Ook niet degene tegenover zich die zichzelf een vijand noemt

De Mens van VREDE
Laat zich niet verleiden tot een gevecht
Maar strijd vanuit zijn vurige Hart vol Liefde voor AL het Leven

De Mens van VREDE
Verklaart dé Liefde
Nimmer oorlog

De Mens van VREDE
Is een Levensvlam hoeder
Met zijn of haar blik ontvlamt hij de levensvlam in zijn mede Mens

De Mens van VREDE
Draagt in zich dé Levens Kracht
Vanuit deze Kracht ontstaat wereld VREDE

De Mens van VREDE
Laat Vrede ontstaan
Door Vrede te ZIJN

Ik Ben een Mens van VREDE
Met mijn hand op mijn HART
Verklaar ik Vrede aan ieder levend Wezen

Vele Mensen van VREDE
Zijn hier op aarde
Mensen van Vrede verenig je in Kracht met elkaar

Hier en NU en schep Vrede

Yinthe *

Bewustzijn

Kom tevoorschijn

MENS

JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ
Wie Ben Jij

Wat Voel Jij
Wat voel jij werkelijk

Hoe voelt het om Jij te Zijn van binnen
Wat draag jij mee aan de binnenkant wat buiten nog niet kent van Jou

Wie ben Jij
Niet de aangepaste jij maar dé originele Jij

De Jij die wezenlijk VOELT
En dat gevoel LEEFT

Laat het Leven stromen
Als Leven doorstromend Mens

Op JOU eigen Wijze
Wijze Mens

Het Moment is NU
Om tevoorschijn te komen

Om je Zelf vanuit innerlijke dieptes
Open te Baren

Om Mens te Zijn in Openbaring
In de Ware hoedanigheid van Zijn

Jou Dans te dansen
Als schepper van jou dans

Niet meer aanpassen aan
Niet meer meekleuren met

Maak ruimte voor je Zelf
Neem ruimte voor je Zelf

Om Aanwezig en met aandacht de portalen in je lichaam te openen die doorgang bieden
naar de binnen Werelden waar JIJ de waarheid weet en kent

De waarheid van wie het is die jij werkelijk bent
JIJ … uniek, authentiek, specifiek … JIJ

JIJ bent niet zoals een ander
Wat een Ware Vreugde dat dat zo is

Besef de Schoonheid
Van je eigen Ware Zijn

JIJ én Ik
In AL onze Wezens eigen eigenheid

Zijn Hier
Om kleuren toe te voegen aan de grauwe tinten die uit programma denken zijn ontstaan

WIJ Zijn Hier
Om portalen naar gevoelswerelden Open te laten gaan

De herinnering van wat Mens Zijn werkelijk is
Zal zich Openbaren als jij je Zelf open baart

JIJ als jij
Ik als ik

Uniek, authentiek, specifiek

Emotionele vibratie stromen
Is Kracht die Vrij wil komen

Laat de tranen maar komen
Laat ze maar in vrijheid stromen

Kleurrijk is de schepping
Van de Ware Mens die Voelt

Kom tevoorschijn
Wezens Mooi Mens

Yinthe *

 

 

Bewustzijn

Leven vanuit het Zelf

Het blijkt een hele kunst te Zijn om vanuit je Zelf en de eigen levensstroom te leven in een wereld waar je continue afgeleid en misleid word je bezig te houden met bezigheden waar het in essentie niet over gaat.

Loskomen en opschonen van alle ingeprente gedachten beelden, overtuigingen, dogma’s en leer systemen om werkelijk te gaan Leven vanuit je Zelf is een behoorlijke klus.
Een klus die uiteindelijk kan verworden tot een Levenskunst waarbij je Zelf dé kunstenaar van je eigen Levens stroom word.
Niet langer de opgelegde stromen buiten jezelf volgend.

Wanneer je je eigen stroom gaat volgen kun je niet langer een aanhanger of volger zijn van iets … of iemand…

Je zult ontdekken in het alsmaar trouw zijn aan je eigen innerlijke bewegingen dat het universum niet enkel buiten jezelf bestaat maar als een grenzeloos te betreden universum(s) in jezelf bestaat en jij daar deel van bent.

Telkens wanneer je de diepe gevoelslagen en werelden in jezelf betreed door aanwezig te Zijn in je fysieke lichaam verbonden met het HART, betreed je bewustzijnswerelden die herontdekt moge worden.

Het is zelfs een noodzaak dat deze werelden herontdekt worden omdat de controle systemen in deze wereld zwaar op ons bewustzijn drukken om tegen te gaan dat wij weer vanuit de innerlijke wijsheid en Kracht gaan leven.

Wanneer je diep gevoeld gaat leven vanuit de wezenlijke wetenschap dat de kosmos werelden in werelden omvat, zul je onpeilbare dieptes in jezelf gaan beleven vanuit waar je autonoom vanuit je eigen innerlijke Kern Kracht aanwezig zult Zijn in deze wereld.

Het ware gevoel zal de dirigent Zijn van het goddelijk muziekstuk van levensbeleving in jezelf.
En de klanken die ter gehore gebracht worden komen vanuit jou Zelf.
Vanuit je Zelf Leven maakt dat iedere beweging door jou gemaakt een beweging vanuit je originele blauwdruk is en niet een kopie na aap beweging van al hetgeen wat je gelezen, gehoord of aangenomen hebt buiten jezelf.

Om weer vanuit puur authentiek Zelf bewustzijn te Leven zullen er diepgaande opschoon processen met en in je Zelf moge plaatsvinden, waarin je bereid bent om je Zelf tot op het ‘ bot’ toe de strippen van al hetgeen dat jij NIET bent.

Je mag de knop Control alt DELETE vele malen ingedrukt houden bij het doorzien van de vele gedachten beelden en de op gedachte gebaseerde (geloofs) overtuigingen die NIETS van doen hebben met wie je in Wezen bent.

Evenzo mag je de DELETE knop indrukken daar waar je je realiseert dat veel van wat wij leven en doorgeven aan informatie (ook bewustzijnsinformatie) NIET onze eigen informatie is maar hetgeen we gehoord en gelezen hebben en niet vanuit onze eigen innerlijke ‘ bijbel’ komt.

Willen WIJ de Aarde bevruchten met zaden van origineel en Oorspronkelijk leven?

Dan zullen we aanvang dienen te nemen aan de innerlijke reis IN onszelf die niet gefaciliteerd word door een uiterlijke reisleider maar waarin jij jezelf als reisleider begeleid door de onpeilbare dieptes in je Zelf.

De Mens zal herinneren
De Oorsprong van de aarde
De Oorsprong van de Mens.

Omdat JIJ verkiest te Leven als je Zelf.

Yinthe *

Bewustzijn

Waarheid

Ben ik bereid
Ben jij bereid
Zijn wij bereid
In waarheid te Leven

Diep en rauw
Transparant en eerlijk

Waarheid
Wat waarheid dan ook moge Zijn

Voor jou
Voor mij
Voor Ons

We hoeven er geen strijd of oorlog om te voeren
Wat voor jou Is hoeft voor mij niet te Zijn
We hoeven elkaar niet buiten te sluiten of in te sluiten

Laten we elkaar ontmoeten op gelijke voet
In Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect

Vele spreken over waarheid, spreken zij vanuit een neutraal Veld of vanuit een persoonlijk kader?
Spreken zij vanuit beleefde en gevoelde ervaringen of vanuit overtuigingen en aannames?

Het woord waarheid is ernstig besmet geraakt door vele die strijden met een harnas aan met daarop de tekst: MIJN waarheid
Met een harnas aan bestrijden zij hen die HUN waarheid hebben maar die niet waar is volgens de strijder van MIJN waarheid

Zo gaat het veelal op deze aarde

En dat dient te STOPPEN

VREDE

Ik als Mens heb geen enkele aspiratie om te vechten of te strijden over Waarheid
Evenmin voel ik mij geroepen iemand te overtuigen

Ik Leef ten diepste als Wie Ik Ben en Voel te Zijn
Toon mijn Zelf transparant en in eerlijkheid
Diep en rauw

In Kracht en Zachtheid

Mijn ruimte in nemend
En daarmee voor de organische scheppende Levens Bron

Natuurlijk Mens Zijn

Ik maak mij LEEG
Leeg van alles wat ik DENK dat waarheid Is

Waarheid is de vibratie van wie Ik Ben en Wij Zijn
Het is een diep gevoel
Het is een diep weten

ZIJN

Het is de diepte Toon
Van de Goddelijke Bron
Die klinkt in mij
Die klinkt in jou

Een harmonische klank
Van WIJ

Redetwisten over waarheid
Welles
Nietes

STOP

Ieder woord wat ik eraan probeer te geven
Jij of Wij
Dat Is het NIET

Dus er is NIETS om te bestrijden
Er is het AL om voor te LEVEN

Daar moge WIJ
Onze aandacht en focus op richten

LEVEN

In waarheid
Wat waarheid dan ook moge zijn

Yinthe *

 

Bewustzijn

Leef in afstemming met je Zelf

De verantwoordelijkheid mag genomen worden voor de relatie met het Wezenlijk Zelf.

Als Mens moge we ons ten diepste realiseren dat de relatie met je Kern Zelf de meest essentiële relatie is om te onderhouden.

De balans in relatie met andere mensen en levensvormen komt voort vanuit de balans die je ervaart in relatie met je Zelf.

Je kunt pas werkelijk betrokken Zijn bij een ander.
Als je ook werkelijk betrokken bent bij je Zelf.

Je zult een ander laten Zijn.
Als je van je Zelf volledig je Zelf mag Zijn.

Je zult ervaren dat het waarlijk liefhebben van AL het Leven voortkomt uit het liefhebben van je Zelf.

Als JIJ je Zelf ten diepste eert in wie je werkelijk en wezenlijk bent.
Schep je evenwicht en balans in je Zijns Kracht.

We zoeken buiten ons Zelf naar een ander, naar een groep, naar een informatie bron, naar een redder, naar verlossing.
De neiging om iets of iemand te volgen is zeer groot in de Mens.

Je hoeft niets of niemand te volgen
Volg je eigen stroom
Volg je Zelf

Verbind je met een ander
Vanuit de verbinding met je Zelf

Spreek je eigen taal
Klink je eigen klank
Leef je eigen wijsheid
Dans je eigen dans

Vertrouw ten diepste op je Zelf.

Een Mens dat leeft in afstemming met het Zelf
Voelt
Denkt
Spreekt
Handelt
Vanuit zich Zelf

Laat je niet verleiden om het gedrag van een ander te imiteren.
Of om de taal en informatie verkregen van een ander Mens of Mensen door te kopiëren.

Ben JIJ
Ben origineel
Ben Je Zelf

Blijf in alle momenten in afstemming met je eigen Wezens Kracht.
Kleur, Klank en Trilling.

Ook als dat betekent dat je los moet laten om je eigen weg te gaan.

Ontkracht jezelf niet om bij iemand te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij een groep te horen.
Ontkracht jezelf niet om bij de massa te horen.

Het samen spel van schepping, van klanken en kleuren
Zal op zijn krachtigst en prachtigst Zijn én origineel
Als een ieder zijn eigen unieke inbreng doet in het samen spel
Vanuit zijn eigen autonome unieke authentieke Ik Ben Kracht

Autonoom
Krachtig
Scheppend
Je Zelf Zijn

Leef in afstemming met je Zelf

Yinthe *

Bewustzijn

De Stilte

Stilte
Alles
Niets
Leegte
Ruimte

Vanuit waar alles ontstaat

Stilte
Geneest
Hersteld
Verenigd
Zuivert
Neutraliseert
Bekrachtigd

De Scheppingen van diep verfijnde voelende Mensen Wezens komen er uit voort

De Stilte is als een bad van Bewustzijn
Dompel je er in onder
Kom tot je Zelf
Weet wie je bent
Leef die je bent

De perceptie van waarneming verruimt
In Stilte
Verstoringen neutraliseren
In stilte
De Mens keert terug tot Zijn Ware Natuur
In Stilte

Laat de cellen van je lichaam Zijn in Stilte
Waarbij ieder molecuul en ieder atoom
Hersteld en weder tot verbinding komt
Met de Oorsprong
Van het Zijn

Adem de Stilte
In je lichaam
Voel
Dat JIJ
De Stille Adem Kracht bent

In de chaos van de huidige tijd

Breng Rust
Breng Vrede
Breng Leven
Breng Balans
Breng Kracht
Breng Stilte

Keer inwaarts
Ben in Stilte
Keer uitwaarts
Ben de Stilte

Yinthe *

Bewustzijn

Het medicijn van aanwezig Zijn

Aanwezigheid is een medicijn van ongekende Kracht.
Geen enkel farmaceutisch medicijn kan de Kracht evenaren die Aanwezigheid in zich draagt.

Aanwezig ervaar je dat je levende trilling en energie bent, een deel van de levens Bron.
Een mens wat Aanwezig is is een leven gevend medicijn.

Ik heb kwalen in mijn lichaam voelen genezen vanuit eigen aanwezige waarneming.
Ik heb ervaren dat kwalen genazen in het aanwezigheidsveld van de Samen waarnemende Kracht.

Ik heb ervaren dat onrust en verwarring bij een medemens neutraliseerde door werkelijk Aanwezig te Zijn bij hen.
Ik heb het medicijn ontvangen van de Aanwezigheid van een medemens bij mij.

Het is zo oprecht als een mens werkelijk Aanwezig Is.
Ben Aanwezig als je luistert, handelt, spreekt en stil bent.
Wezenlijke verbinding tussen mensen en met jezelf komt tot stand door enkel en alleen Aanwezig te Zijn.

Niets anders is nodig.
Dan diep aandachtig aanwezig Zijn.

BEN een aanwezig waarnemend Mens

Ga AAN … WEZEN … Ga AAN

Yinthe *

   
Bewustzijn

De Kracht van WIJ

Het overkomt jou
Het overkomt mij
Tegenwerkende krachten die reizen door de velden van WIJ

Ik weet
Ik voel
Ik bedoel  

Dat dé Kracht in Ons Aanwezig Is om alle besmettingen te zuiveren
Een Kracht zo groots dat het de wind doet huiveren
De wezenlijke Kracht van de Mens zo groot
Van binnenuit legt het NU al het besmette denken bloot

De man toont de vrouw
De vrouw toont aan Jou
Daar waar de shit bedolven is onder lichtzinnig denken
Daar waar identificatie met de onware aard in staat is om het onware zelf te krenken

Aan de Mens NU de keuze
Durven we bloot te Zijn
De Ware kern te tonen
Niet Jezus maar wij Zelf zijn de ‘zonen’

Mag het onware gedachtebeeld dat de Christus leeft buiten jou
Oplossen in de leegte van stil beleven in jou
In Kracht erkennen
Dat de Christus leeft in de Man en dé Vrouw

Ik schrijf en dicht mij dichter naar het Wij
En vraag jou kom je dichter bij mij

Ik Ben Hier
Ik bloot mij
Ik ontwapen mij van onware denkbeelden die ons als Mens scheiden
Ik maak alles VRIJ in mij

Tot we weer het Samen voelen
Het Samen van WIJ

Yinthe *

 

 

 

Bewustzijn

Er Zijn voor elkaar

Er ZIJN …..

Dit geschreven stuk schrijf ik in nagedachtenis van mijn door mij geliefde zus Natasja die 31 juli 2020 haar fysieke bestaan hier op aarde tot een einde heeft laten brengen door euthanasie via de levenseinde kliniek.
Ook draag ik dit stuk op aan haar en mijn ouders die het gemis van een kind ervaren en waar ik mij diep bij betrokken voel.
Mijn zus is 46 jaar geworden en heeft 44 jaar diep lijden ervaren door verstoringen in haar brein en psyche.
Het voor haar ondraaglijk lijden brachten haar tot de keuze haar leven hier niet langer voort te zetten.
Het feit dat zij nooit binnen de kaders van de geestelijke gezondheidszorg voldoende ondersteuning heeft ervaren heeft een absoluut groot deel van haar lijden ingenomen, want zij wist dat het anders kon…

Wat onder andere als belangrijk te benoemen element ontbreekt binnen de geestelijke gezondheidszorg en naar mijn inziens ook de fysieke gezondheidszorg is oprechte aandachtige aanwezigheid vanuit gevoel en wezenlijke verbinding.
De geestelijke gezondheidszorg levert met name inzet vanuit het geprogrammeerde klinische en oplossingsgerichte hoofd denken.

Tijdens het laatste jaar van Natasja hier op aarde in 2019 schreef ik onderstaande woorden, ik heb de tekst recent met dieper verfijnde doorvoelde gevoelens en informatie het stuk herschreven.
Mijn zus heeft mij diep geraakt door de vrije beschikking die zij nam over haar leven die zich uitte in de keuze die zij nam.
Dapper en heel Krachtig om te besluiten dat het genoeg is en te beslissen dat je wil dat je leven stopt op aarde.
Ik respecteer deze keuze, omdat het haar keuze was.

Ieder Mens beschikt over de Vrijheid om te beschikken over zijn of haar leven.
Moge alle oordelen over euthanasie en fysieke zelf doding oplossen en ruimte maken voor begrip vanuit Zijn.
Zij die hier de naam Natasja droeg wilde zelf nog een boek schrijven over haar ervaring aan gemis en gebrek aan warmte en betrokkenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Zij is daar niet meer aan toe gekomen.
Ik schrijf graag vanuit mij hoe ik het heb waargenomen.

Veel mensen hier op aarde lijden onder stoornissen die voortkomen uit het brein van de mens.
Veel mensen ervaren diepe psychische verstoringen, onbalans en daardoor fysieke problematiek.
Veel gevoelige, wijze, pure, mensen strijden iedere dag om hier te kunnen leven in deze wereld.
Zij krijgen vaak stempels en diagnoses toebedeeld, maar worden niet gezien in de Kern van hun Zijn.
Voor veel gevoelige mensen is het uiterst complex om in deze kunstmatige wereld aanwezig te zijn.

De reguliere hulpverlening op het gebied van psychische problematiek blijkt vaak niet de wezenlijke benodigde ondersteuning en zorg te kunnen bieden die een mens ten diepste nodig heeft.
Het grote gebrek binnen deze sector is dat er geen voelende en wezenlijke verbinding gemaakt word.
En ik kom tot de conclusie dat dit niet alleen binnen de reguliere sector zo is maar evenzo binnen de alternatieve sector.
Wezenlijke verbinding komt namelijk alleen tot stand als wij aandachtig aanwezig Zijn.
Voelend, betrokken en neutraal.

Naar mijn inziens dient binnen zowel de reguliere als alternatieve en spirituele sector een opschoning plaats te vinden van de geconditioneerde overtuigingen en programmeringen die in de begeleiders aanwezig zijn.
De neiging is namelijk erg groot om als therapeut geconditioneerde overtuigingen, geprogrammeerde denkbeelden en aangeleerde technieken te projecteren op de Mens die begeleid word.
Neutraal aandachtig aanwezig Zijn kan enkel wanneer we bereid zijn al onze eigen overtuigingen en geprogrammeerde denkbeelden los te laten.
Naast dat mag ook de identificatie losgelaten worden met de rol als therapeut, healer, maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater en alle andere titels, naar mijn inziens staat dit heel vaak gelijkwaardig contact van Mens tot Mens in de weg.

Een fundament waarop iemand zijn of haar eigen innerlijke kracht kan ervaren kan alleen gebouwd worden in een gelijkwaardige verbinding.
Vanuit een gelijkwaardige verbinding ontstaat een ruimte waar een Mens zich veilig voelt en zich kan openen.
En als die verbinding er niet is dan belemmert dit mogelijk de mogelijkheid tot een eventueel herstel.

In mijn ervaring met mijn zus vroeg dit van mij, mijn ouders en andere betrokkenen dat wij haar alleen maar bij konden staan door er voor haar te Zijn.
Een Mens lijden ervaart is niet gebaat bij ongevraagde oplossingsgerichte adviezen die vanuit hetzelfde denken voort komen als waar dit Mens zijn of haar verstoringen ervaart en waardoor mogelijk verwarring en chaos in het hoofd alleen maar toenemen.

Aanwezig Zijn is een medicijn van ongekende Kracht.

Veelal word er niet gevraagd om oplossingen maar wil de Mens die psychisch of fysiek lijden ervaart in de eerste plaats voelen dat deze er mag Zijn.
De kunst is om therapeutische skills die we geleerd hebben achterwege te laten en vanuit het NU te voelen wat er in het moment mag Zijn.
Binnen de ruimte van Zijn doet de kosmische Kracht van neutrale waarneming in de Mens zijn werk.

Ik herinner me een moment Samen met mijn zus in haar laatste jaar hier op aarde.
Ze ging door een fase van diepe verwarring, chaos en verdriet en ik was wat dagen bij haar in huis.
Op een moment Samen zei ze me ineens…
Jij zit daar en luistert alleen maar, je geeft me nooit adviezen en reikt geen oplossingen aan, ik voel mij daardoor rustig worden en de gedachten in mijn hoofd worden minder waardoor ik beter slaap en geen nachtmerries heb.

Mede door haar openheid over hoe het voor haar was als ik vanuit mijn Zijn bij haar aanwezig was ben ik weer tot besef gekomen dat met aandacht aanwezig Zijn zoveel betekent in een levensproces van een andere levensvorm en naar mijn inziens de meest wezenlijke bijdrage is die we kunnen bieden aan elkaar.

Mooi Mens jij die dit leest.
Ook Jij hoeft alleen maar te Zijn.
Aanwezig vanuit jou observatie met een HART dat kan luisteren.

Laten we er Zijn voor elkaar.
Warm en betrokken.

Yinthe *

Bewustzijn

Reactief geprogrammeerd gedrag

Het van oorsprong observerende en voelende Mens is verworden tot een reactief mens.
De neiging om overal op te reageren is geprogrammeerd gedrag wat niet eigen is aan onze ware aard.
Onze geprogrammeerde persoonlijkheid weet niet beter dan vrijwel altijd en direct te reageren op hetgeen wat er buiten zichzelf gebeurt.

Jezelf verdedigen, in de aanval, ergens iets van vinden en altijd direct een mening hebben, overal direct een antwoord op geven, jezelf of een ander veroordelen.
Het zijn allemaal manieren van reageren die geprogrammeerd zijn in het brein waar de persoonlijkheid zich veelal mee identificeert.
Wees je ervan bewust reageren is niet alleen een uiterlijke daad, ook ALLE gedachtes die wij denken over iets, iemand en over persoonlijke en wereldse situaties zijn een reactie.

Door het direct reageren zoals we dat als mensen veelal doen scheppen we vaak niet wat we graag wensen te ervaren, we creëren vaak meer van hetzelfde in het patroon van actie en reactie.
Oorzaak en gevolg hangt er nauw mee samen.
ALLES is energie en trilling!
Kun je je voorstellen en voelen wat al dat reactief gedrag doet met het energetisch veld waarin wij leven en wat het doet met Gaia (de aarde)?
Kun je voelen hoe versnipperd het bewustzijn van de mens is door de ruis die voorkomt uit het continue reageren?
Hoe kan een Mens in die ruis HELDER VOELEN?

Kun je je voorstellen en voelen wat het zou doen als de Mens STIL zou worden en zou observeren vanuit de NU(L) zone en niet of niet direct zou reageren?
En dat als er gereageerd word dat dit gedaan word vanuit de diepte van het neutrale en voelende bewustzijn.
Een mens wat volledig alles in zichzelf tot NUL laat vallen en weer observeert vanuit de NUL Zone, is een Mens wat weer gaat VOELEN en helder kan observeren.
Wanneer dit gebeurt kan dit Mens zijn aanvang weer nemen als mede schepper van Het Leven.
Ik weet dat veel mensen het zich totaal niet voor kunnen stellen hoe groots de Kracht is van observeren vanuit de NU(L) zone.
Wij zijn immers geprogrammeerd te geloven en te denken dat onze reacties verandering tot stand brengen en dat je om jezelf te laten gelden of te verdedigen overal op zou moeten reageren.

Maar laten we eens heel eerlijk zijn jegens onszelf en elkaar.
Wat heeft reactief gedrag waar zelfs oorlog uit voort komt ons als mensheid gebracht tot dusver?
In de herhalende reacties die we als mens tot dusver op elkaar en op de uiterlijke wereld hebben gegeven hebben we de wereld buiten ons niet zien veranderen naar hoe vele van ons voelen dat we wensen dat de wereld eruit ziet.
Dat komt omdat de reacties die we geven veelal afkomstig zijn vanuit de geconditioneerde denkgeest die vol zit van overtuigingen en denkbeelden waarmee we geprogrammeerd zijn en die niet voortkomen uit onze innerlijke ware Zelf.

De werkelijkheid zoals wij deze NU ervaren word in stand gehouden door de manier waarop wij denken, handelen, spreken en vanuit waar en waarop we reageren.

Dus vanuit waar reageer jij?

Mijn vraag raakt je enkel aan om diep in jezelf af te dalen en te voelen.
Zodat er iets gezien en gevoeld kan worden waarvan je hiervoor wellicht nog niet bewust was.
En dat door hier bewust van te worden er iets kan gaan verschuiven in jou perceptie van hoe je deze reactieve werkelijkheid waarneemt, om te ervaren dat jou wezens bewustzijn neutraal is van aard.
En dat als je weer gaat leven vanuit deze neutrale staat van Zijn er intern bewustzijn verruimde verschuivingen kunnen plaatsvinden die een effect hebben op de werkelijkheid buiten jou.

Yinthe *